นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) มหาวิทยาลัยสู๋เป็นเลิศโดยไม่มีระบบประกันคุณภาพได้ไหม

มาอีกแล้ว ประกัน... มหาวิทยาลัยในอเมริกาแทบไม่มีการประกันคุณภาพอย่างไทยเลย แต่เขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ แล้วทําไมแต่ละคณะ เราจึงต้องวัดมากมาย แล้ววัดแบบนั้นแบบนี้ กลับไปกลับมา ที่ผู้นําต้องให้ความสนใจมากๆมีประมาณ 10 KPI ซึ่งจะเกี่ยวกับ ว่ามีแผ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ระบบ บริหาร
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Pavinee Chinachoti   สร้าง: 14 ตุลาคม 2554 00:40 แก้ไข: 14 ตุลาคม 2554 00:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) English Now!

This blog serves Agro-Industry and PSU community on English communication. Our first mission is to start "English Now!" as our new mission to find ways to enhance English exposure in our daily lives. If you are interested, I suggest that you firs... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): English Now!
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Pavinee Chinachoti   สร้าง: 06 กันยายน 2554 21:25 แก้ไข: 06 กันยายน 2554 22:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]