นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

akkarawit
Ico64
อัครวิทย์ อิสสะโร
นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(1) บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมขาติ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เวลา 9.30 น. ที่ผ่านมา ทีมสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย ดร.นเรศ ซ่วนยุก, คุณมาลี เจตวิจิตร, คุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช และอัครวิทย์ อิสสะโร ได้จัดสัมภาษณ์พิเศษ ผศ. ดร. ชุติมา ตันติกิตติ ในโอก... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By akkarawit   created: 20 May 2014 14:04 Modified: 09 July 2014 11:24 [ Report Abuse ]