นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

akkarawit
Ico64
อัครวิทย์ อิสสะโร
นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1454
ความเห็น: 0

บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมขาติ ประจำปี 2556

ภูมิใจที่มีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำไปและเสนอชื่อเรา ภูมิใจที่ได้ทำงานที่นี่ ภูมิใจที่มีลูกศิษย์.....ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เวลา 9.30 น. ที่ผ่านมา

ทีมสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย ดร.นเรศ ซ่วนยุก, คุณมาลี เจตวิจิตร, คุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช และอัครวิทย์ อิสสะโร
ได้จัดสัมภาษณ์พิเศษ ผศ. ดร. ชุติมา ตันติกิตติ ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ได้รับความเป็นกันเองจากอาจารย์เป็นอย่างมาก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความครื้นเครง และได้รับสาระ เกร็ดต่างๆ จากอาจารย์อย่างครบครัน

Q: รบกวนอาจาย์ช่วยเล่าประวัติตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติให้ฟังหน่อยครับ

A: ครูเข้าทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อปีพ.ศ. 2525 จบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจาก
จบใหม่ ๆ ก็มายื่นใบสมัครเลย และก็ได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยมี ศ. ดร.สุจินต์ จินายน (อดีตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ)
รศ. ดร.เริงชัย ตันสกุล (อดีตหัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์) และดร.สุมาลี สุทธิประดิษฐ์  เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งในวันนั้นมีคนเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 5 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นมี รศ. ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ มาสอบด้วย

Q: ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ

A: ครูติด 1 ใน 4 ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์พร้อมกับ รศ. ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ ด้วยค่ะ
ครูได้เข้าทำงานที่คณะในเดือนมิถุนายน 2525 แต่ในตอนนั้นยังไม่มีตำแหน่ง ได้รับบรรจุจริง ๆ ก็เดือนกันยายน 2525 ค่ะ
เข้ามาก็ได้สอนวิชาโรคสัตว์น้ำ ระเบียบวิธีวิจัย และนิเวศวิทยาชายฝั่ง และหลังจากนั้นครูได้เปิดวิชาเป็นของตัวเองเป็นวิชาสัตว์หน้าดินค่ะ

Q: ลงมาอยู่ภาคใต้รู้สึกอย่างไรบ้างคะ

A: ก็สนุกดีนะ พอสอบสัมภาษณ์เสร็จ ศ. ดร.สุจินต์ จินายน ก็แจ้งให้ทราบเลยว่าจะรับเข้าทำงาน และเริ่มงานอีก 1 สัปดาห์ถัดไป เป็นอะไรที่สนุกมาก เพราะต้องรีบขึ้นกรุงเทพฯไปเก็บข้าวของเพื่อลงมาทำงาน พอตอนมาทำงานใหม่ ๆ ก็จะเดินจากแฟลตมาเรื่อย ๆ บรรยากาศสบาย ๆ จากนั้นก็ขยับขยายตัวเอง เริ่มมีมอเตอร์ไซต์คะ แต่เป็นมือ 2 นะ (พร้อมกันนี้หัวเราะนิดหน่อย) นอกจากนี้ได้มีโอกาสเป็นอาจารย์คุมหอพักหญิงด้วย ก็สนุกดี เพราะที่หอบริเวณตรงกลางจะมีลานโล่ง ก็เลยหากิจกรรมให้
เด็ก ๆ ทำ เช่น ขายของ ขายขนม ซึ่งตอนนั้น อ.สุภาพร รักเขียว (อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์) เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 และพักอยู่หอที่ครูดูแลก็เอาขนมมาขายด้วย ครูกับผศ. ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ (อดีตอาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์) ก็เลยช่วยกันทำขนมให้อ.สุภาพร ไปขายหาตังค์กินขนม นอกจากนั้น รศ. ดร.เริงชัย ตันสกุล ก็ได้ชวนทำงานวิจัยที่ทะเลน้อย โดยศึกษาเกี่ยวกับสัตว์หน้าดิน ก็สนุกมาก หลังจากนั้น อ.เริงชัยได้โครงการต่อในระยะที่ 2 ซึ่งอาจารย์ได้ของบประมาณในส่วนของทุนเรียนต่อปริญญาเอก ถึงแม้จะเป็นงบประมาณไม่มาก แต่ก็เป็นโอกาสให้ได้ใช้ทุนนี้ในการเริ่มต้นการเรียนต่อ


Q: อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องที่ไปเรียนต่อหน่อยครับ

A: พอมีโอกาสจะได้ไปเรียนต่อ ก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งสถานที่เรียน ทุน และหัวข้อที่จะเรียน รวมถึงได้ฝึกฝนตัวเองในเรื่องของภาษาด้วย เพราะภาษาไม่ได้ดีมาก พอมีเวลาก็พยายามไปเข้าห้องสมุดเพื่อไปหาแนวข้อสอบ TOEFL เก่ามานั่งทำ นั่งอ่าน แล้วก็ไปลองสอบดู ก็ไม่ได้ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกนะ ตกตั้งหลายครั้งแหนะ แต่สุดท้ายก็สอบผ่านในระดับหนึ่งจึงไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศแคนาดา ในปีพ.ศ. 2530 ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี 3 เดือน ในระหว่างเรียนก็ได้ทำงานควบคู่ไปด้วยเพื่อหาเงินเรียน โดยไปเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองในช่วงเสาร์-อาทิตย์ 

Q: นอกจากงานสอน งานบริหารแล้ว อาจารย์ยังมีงานส่วนอื่นอีกไหมคะ

A: ก็มีงานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ เช่น เป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และงานวิจัย ซึ่งทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะเป็นส่วนสำคัญของการเป็นอาจารย์ที่ต้องศึกษา วิจัย จึงสามารถสอนนักศึกษาอย่างรู้จริง และถ่ายทอดความรู้ที่ค้นพบให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงาน

Q: งานที่อาจารย์ภาคภูมิใจมากที่สุดคืออะไรครับ

A: ครูมองว่าทุกงานที่ได้ทำมีความภูมิใจมาก ในส่วนของงานวิจัยที่ทำก็ภูมิใจทุกชิ้น เพราะงานทุกชิ้นเริ่มต้นมาจากการคิดถึงประโยชน์ที่คนจะได้รับว่าเมื่อศึกษาไปแล้วจะได้อะไร คนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์อะไร อย่างเช่น งานวิจัยเกี่ยวกับสารดึงดูดในอาหารสัตว์น้ำ เริ่มแรกในไทยเราไม่มีการทำวิจัยเรื่องนี้ จึงนึกถึงเศษเหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งประเทศไทยมีอยู่ปริมาณมาก เพราะเป็นผู้ผลิตและส่งออกในอันดับต้น ๆ ของโลก เช่นเครื่องในปลาทูน่า นำมาทดลองในอาหารปลาและกุ้ง จากนั้นก็พบว่าหลายๆ บริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์น้ำก็ให้ความสนใจกับจุดนี้อย่างมาก และนำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

ส่วนอีกงานที่เห็นได้ชัดคืองานวิจัยที่เกี่ยวกับ Oxidation ทั้งนี้เนื่องจากปลาป่นที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำมักเกิดการหืน ทางบริษัทจึงได้มีการเติมสารกันหืนเพื่อไม่ให้เกิด Oxidation เลยมาศึกษาวิจัยตรงนี้ ผลที่ได้รับหลังจากเสร็จงานวิจัยพบว่าหลาย ๆ บริษัทให้ความสนใจกับการลดใช้สารป้องกันการหืนมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยทั้งหลายที่สำเร็จได้นั้น นักศึกษามีส่วนทำให้ประสบผลสำเร็จในการวิจัยนี้ด้วย

Q: อาจารย์แบ่งเวลาอย่างไรครับ

A: เมื่อไม่มีครอบครัวก็ทำให้เรามีเวลาเยอะกว่าคนอื่น ทำให้มีเวลาทำงานมากขึ้น แต่ก็ยังมีช่วงเวลาพักผ่อน ออกกำลังกายด้วย บางช่วงมีงานประชุมเยอะ แต่เมื่อไม่มีงานประชุมก็จะนั่งเคลียร์งานอื่นไม่ให้สะสม งานแต่ละงานจะมีเวลาทำงานไม่เท่ากันก็ต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม งานส่วนใหญ่ก็จะทำเอง คิดงานเอง โดยมีฝ่ายธุรการช่วยจัดการเอกสารให้ ส่วนของงานวิจัย งานสอนก็อาจมีปัญหาบ้าง ก็ต้องแบ่งเวลาให้ และอาจทำงานนอกเวลาเพิ่มเติมเอาในวันหยุดบ้าง


Q: วิธีการจัดการบริหารลูกศิษย์เป็นอย่างไรบ้างคะ

A: จะพยายามให้ลูกศิษย์คิดวิเคราะห์เอง โดยชี้แนะแนวทางให้เดินไปในทางที่ถูก ลูกศิษย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ก็ต้องปรับ ๆ กันไป และจะพยายามหางานวิจัยเข้ามาเรื่อย ๆ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีเงินเดือนใช้ระหว่างเรียน โดยให้เขาเป็นผู้ช่วยวิจัย เขาจะได้เรียนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องลำบาก

Q: หลักการในการครองตนของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับ

A: ดูแลตัวเองทั้งกายและใจ คิดดี ทำดี และทุกอย่างจะดีเอง ทำตัวเป็นผู้ให้

Q: ในส่วนของหลักการในการครองคนอาจารย์ทำอย่างไรครับ

A: มีความจริงใจ หวังดี เป็นผู้ให้ เห็นแก่อนาคตของเขา ทำให้เขาเป็นภาระน้อยที่สุด

Q: แล้วหลักการครองงานของอาจารย์หล่ะคะ

A: ทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เห็นประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก เพื่อสิ่งที่ดี ๆ จะกลับมาหาหน่วยงาน

Q: เมื่อมีความขัดแย้งอาจารย์ทำอย่างไรคะ

A: ครูคิดว่าบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีนะ ถึงแม้คนเหล่านั้นมีความคิดที่ต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายของเขาเพื่อสิ่งเดียวกันคือทำให้หน่วยงานเราดีขึ้น

Q: ช่วยเล่าถึงความประทับใจในคณะทรัพยากรธรรมชาติหน่อยคะ

Q1: เอาในส่วนขององค์กรก่อนคะ

A1: คณะเรา พวกเราอยู่กันอย่างเป็นกันเอง อบอุ่น เคยมีคนมาชวนไปอยู่มหาวิทยาลัยอื่นนะ แต่ไม่คิดจะไป

Q2: แล้วมุมมองถึงนักศึกษาของคณะหล่ะคะ

A2: ครูว่าเขามีความเป็นธรรมชาติ จริงใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่บางครั้งก็มากเกินไปจนไม่มองตัวเอง เขาอาจไม่ได้เป็นคนเก่ง แต่พัฒนาได้ จึงทำให้เขาอยู่กับส่วนรวมได้ เมื่อตักเตือนก็พร้อมรับฟังและแก้ไข ทุ่มเทเพื่อส่วนรวมค่อนข้างเยอะ

Q: รู้สึกอย่างไรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2556 ครับ

A: รู้สึกภูมิใจที่มีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำไป และเสนอชื่อเรา ภูมิใจที่ได้ทำงานที่นี่ ภูมิใจที่มีลูกศิษย์ (ถึงจะไม่เยอะมาก เพราะไม่ค่อยได้สอนป.ตรี) ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะ

Q: อยากให้ฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ ๆ หน่อยครับ

A: ในมุมมองของนักวิจัย การทำงานวิจัยต้องคิดงานที่เป็นประโยชน์ จับต้องได้ ใช้และประยุกต์กับสถานการณ์หรือการนำไปใช้ได้จริง ต้องศึกษาเรียนรู้จากวงการว่าสิ่งไหนมีประโยชน์ และพยายามหาทุนจากข้างนอกมาทำวิจัย เพื่อไม่ให้ใช้งบประมาณของคณะ มหาวิทยาลัยมากเกินไป และเป็นการก้าวสู่โลกภายนอก ทำให้บุคคลในแวดวงวิชาการได้รู้จักเราและหน่วยงานของเรา 

ก่อนเริ่มทำงานวิจัยด้านอาหารกุ้งกุลาดำ ครูมีประสบการณ์เกี่ยวกับกุ้งน้อยมากจึงพยายาม review จากงานต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นพื้นฐานให้ตัวเราแล้วออกไปขอทุนวิจัยจาก สวทช. ก็ไม่คิดว่าจะได้ ก็ได้มาทำวิจัยด้านการรวบรวมงานวิจัยอาหารกุ้งกุลาดำ เมื่อเสร็จโครงการ สวทช. ได้เชิญเข้าไปรายงานผลการศึกษา โดยมีบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำต่างๆ เข้ามาร่วมฟัง และสุดท้ายมาทราบภายหลังจากพนักงานบริษัทต่าง ๆ ว่างานที่เราทำไปนั้นมีประโยชน์ต่อเขา ต่อชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากมันเป็นเหมือนตำราเล่มย่อม ๆ ให้กับบริษัทผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเอาไปเป็นแนวทาง

ในมุมมองของอาจารย์ต่อศิษย์ จะพยายามสอนและทำให้เขาเป็นคนเต็มตัว ลงมือเต็มตัว ไม่ใช่เป็นลูกมือเราอย่างเดียว จะทำให้ศิษย์มีการฝึกฝนในการคิดวิจัย วิเคราะห์


Q: อาจารย์ช่วยฝากถึงน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ พนักงานรุ่นใหม่ ๆ หน่อยคะ

A: ในฐานะบุคลากรรุ่นแรก ๆ มีความเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจดี ดังนั้นก็คงจะมีผลดี ๆ เกิดขึ้น รุ่นแรก ๆ อาจจะวางมือแล้ว แต่รุ่นหลัง ๆ ก็มีความคิดตามยุคสมัยเพื่อให้คณะดำเนินอยู่ได้ ที่สำคัญคือต้องช่วยกัน ร่วมมือกันทำงาน ทุกอย่างต้องช่วยกันถึงจะสำเร็จได้

นฐานะที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในทีมสัมภาษณ์ และเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์
เมื่อได้ทราบข่าวว่าอาจารย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2556
ก็รู้สึกดีใจเช่นกันที่อาจารย์ท่านได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะ
เพราะตั้งแต่ได้เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาไม่เคยเห็นอาจารย์หยุดทำงานเลย
แม้วันที่ท่านเป็นลมล้มที่ห้องพัก พออาการดีขึ้นก็เข้ามานั่งทำงานทันที 
พวกเราทุกคนขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชุติมาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
บุคลากรดีเด่นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 May 2014 14:04 Modified: 09 July 2014 11:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 นฤมล พฤกษา and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ