นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1627
ความเห็น: 0

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Thailand Field Day Contest 2018

          ขอเชิญร่วมการแข่งขัน รายการ Thailand Field Day Contest 2018 รายการนี้จะมีการจัดขึ้นในระหว่างสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่น ในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินการติดต่อสื่อสารประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการช่วยให้ลดจำนวนการสูญเสียจากเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน และประเทศชาติได้ โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้ 

 

 1. Class A : Single Operator, QRP Portable.
                 (Class A : แข่งแบบคนเดียว ออกอากาศจากสถานีชั่วคราวและใช้กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์)
 2. Class B : Single Operator, QRO Portable.
                (Class B : แข่งแบบคนเดียว ออกอากาศจากสถานีชั่วคราวและใช้กำลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์)
 3. Class C : Multi Operator, QRO Portable.
                (Class C : แข่งแบบเป็นทีม ออกอากาศจากสถานีชั่วคราวและใช้กำลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์ สมาชิกในทีมไม่เกิน 8 คน)
 4. Class D : Single Operator, QRP Home Station.
                (Class D : แข่งแบบคนเดียว ออกอากาศจากสถานีประจำที่และใช้กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์)
 5. Class E : Single Operator, QRO Home Station.
                (Class E : แข่งแบบคนเดียว ออกอากาศจากสถานีประจำที่และใช้กำลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์)
 6. Class F : Multi Operator, QRO Home Station.
                 (Class F : แข่งแบบเป็นทีม ออกอากาศจากสถานีประจำที่และใช้กำลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์  สมาชิกในทีมไม่เกิน 8 คน)
 7. Class G : Club Station, QRO
                 (Class G : ออกอากาศจากสถานี Club Station และใช้ก าลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์ สมาชิกใน ทีมไม่เกิน 8 คน)

          การแข่งขันรายการ Thailand Field Day Contest นี้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมติดต่อสื่อสารผ่านคลื่นความถี่ย่าน VHF 144.000 MHz - 146.000 MHz (ตามแผนผังการใช้ความถี่ตามที่ กสทช. กำหนดไว้) เริ่มขึ้นในเวลา 12.00 น. ของวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดเวลา 12.00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ยึดเวลาประเทศไทย รวมระยะเวลาในการแข่งขันทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง ในการติดต่อสื่อสารกับสถานีอื่นนั้น จะใช้การเรียกขานต่างจากปกติ เนื่องจากเป็นรายการแข่งขัน ไม่ใช่รายการทดสอบสัญญาณ หรือการพูดคุยแบบทั่วไป ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้คำว่า CQ Field Day เช่น “CQ Field Day จาก HS9XID HS9XID Field Day Contest” ผู้ทำหน้าที่เป็น Operator จะต้องทำการบันทึกรายละเอียดในการติดต่อกับคู่สถานีลงในแบบบันทึก หรือที่รู้จักในชื่อ Log Book ในรูปแบบโปรแกรม E-logbook TFDC ตามที่กติกากำหนดเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อและเพื่อนำมาประมวลผลคะแนน และในการแข่งขันรายการ Thailand Field Day Contest มีรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทดังนี้

                1. โล่รางวัล และ ประกาศนียบัตร Thailand Field Day Contest สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ในทุก Class ของการแข่งขัน

             2. ประกาศนียบัตร Thailand Field Day Contest สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 2 และอันดับที่ 3 ในทุก Class ของการแข่งขัน

             3. ประกาศนียบัตร Thailand Field Day Contest สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ส่ง Log Book ให้กรรมการ ตรวจสอบ โดยมีจำนวนสถานีที่ติดต่อได้ไม่น้อยกว่า 20 สถาน

          การพิจารณามอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ในทุก Class ของการแข่งขัน จะพิจารณาจาก

              1. จำนวน QSO (ครั้งในการติดต่อ) ไม่ต่ำกว่า 100 QSOs ในประเภท QRP และไม่ต่ำกว่า 200 QSOs ในประเภท QRO

              2. ถ้าผู้ชนะเลิศใน Class นั้น มีผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่คนเดียว ผู้ชนะจะได้รับเพียงประกาศนียบัตรเท่านั้น

              3. ประเภท Single Operator จะต้องได้จำนวน QSO ขั้นต่ำ 50 QSOs จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

          สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น ที่บัตร Call sign และสมาชิกภาพสมาคมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น (AR Club) สถานะปกติ ไม่หมดอายุ สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.100watts.com/wp/?page_id=2458 

โดย ทีมแมวน้ำ (WATER CAT)
สถานที่ตั้งสถานี เขารามโรม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
สมาชิกในทีม HS9WOF, HS9XIC, HS9XID, HS9LWX, HS9LAX, HS9XDF

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): วิทยุสมัครเล่น
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 มกราคม 2561 23:49 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2561 19:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.9.19
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ