นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

Table of Contentspage 1 : 18 post

Post Title Page Visits comment
สัตวศาสตร์นิทรรศการมีชีวิต 1996 0
11 กรกฎาคม วันประชากรโลก 969 0
ขอเชิญร่วมส่งการแสดง 960 0
งานเกษตรที่เป็นมากกว่างานเกษตร 866 2
จดหมายถึงแม่ 2541 9
ชีวิตคือการเดินทาง(ศรีสัชนาลัย) 1071 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1450 0
เก็บตกภาพกิจกรรมการประกวดไก่แจ้ในงานเกษตรภาคใต้ 6739 0
ประกวดไก่แจ้ 3013 4
เนื้อและไข่.....เลือกอย่างไร......จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย....... 1957 3
“Amazing Rumen” 3912 0
กว่าจะเป็นโครงการบริการวิชาการ 1329 0
บันทึกการเดินทางตอนที่ 1 ความรู้สึก 1588 7
กระเป๋าเดินทาง 1514 5
กิจกรรมสัตวศาสตร์ 2214 1
สวนผึ้งย้ายมาอยู่ที่คณะทรัพย์ฯ ได้ไง 2081 0
การทำงานเป็นทีม 1515 2
งานเกษตรภาคใต้ 1105 2