นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

สารบัญหน้า 1 : 18 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สัตวศาสตร์นิทรรศการมีชีวิต 2023 0
11 กรกฎาคม วันประชากรโลก 982 0
ขอเชิญร่วมส่งการแสดง 966 0
งานเกษตรที่เป็นมากกว่างานเกษตร 874 2
จดหมายถึงแม่ 2548 9
ชีวิตคือการเดินทาง(ศรีสัชนาลัย) 1077 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1457 0
เก็บตกภาพกิจกรรมการประกวดไก่แจ้ในงานเกษตรภาคใต้ 6741 0
ประกวดไก่แจ้ 3019 4
เนื้อและไข่.....เลือกอย่างไร......จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย....... 1964 3
“Amazing Rumen” 3918 0
กว่าจะเป็นโครงการบริการวิชาการ 1331 0
บันทึกการเดินทางตอนที่ 1 ความรู้สึก 1592 7
กระเป๋าเดินทาง 1517 5
กิจกรรมสัตวศาสตร์ 2216 1
สวนผึ้งย้ายมาอยู่ที่คณะทรัพย์ฯ ได้ไง 2086 0
การทำงานเป็นทีม 1516 2
งานเกษตรภาคใต้ 1107 2