นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช

วันที่ 30 กันยายนของทุกๆ ปี หลาย หน่วยงานจะมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนหนึ่ง โดยท่านเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ของตนเองจากเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่การงาน ในช่วงก่อนที่จะเกษียณ แต่ละท่านมักจะมีชีวิตการงานที่น่าสนใจ บ้างก็ดุเดือด โลด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย camera   สร้าง: 20 กันยายน 2557 12:25 แก้ไข: 24 กันยายน 2557 11:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

"การลดลงของป่าชายน้ำ" จะมีผลอย่างไรกับประชากรปลาขอเชิญร่วมรับฟังได้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวาริชศาสตร์ในหัวข้อ "ผลของการลดลงของป่าชายน้ำต่อประชากรปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ผู้สนใจส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย camera   สร้าง: 31 พฤษภาคม 2557 13:07 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2557 13:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การบรรยายพิเศษ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Fish Feed developmentในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย camera   สร้าง: 29 พฤษภาคม 2557 22:16 แก้ไข: 29 พฤษภาคม 2557 22:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สอบวิทยานิพนธ์

“เอนไซม์ย่อยอาหาร......ลูกปลากะพงขาววัยอ่อน” จะมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร ขอเชิญหาคำตอบได้ในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก เรื่อง "พัฒนาการของเอนไซม์ย่อยอาหารในลูกปลากะพงขาววัยอ่อนและการพัฒนาอาหารลูกปลาสำเร็จรูป"ใน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย camera   สร้าง: 29 พฤษภาคม 2557 21:45 แก้ไข: 29 พฤษภาคม 2557 21:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ก่อนความสุขจะจาง และ สุขใหม่กำลังจะมา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างภาควิชาวาริชศาสตร์และ USM ในปีนี้ผ่านไปได้ด้วยดี (มากๆ) ส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากความร่วมมือของพวกเรานะค่ะ ครูขอขอบใจทุกคนที่มาช่วยงาน ทั้งก่อนหน้าวันงาน วันพฤหัสที่ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ที่กว่าจะเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย camera   สร้าง: 29 เมษายน 2557 19:10 แก้ไข: 30 เมษายน 2557 00:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สอบวิทยานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาเป็นการปิดท้ายเทศกาลวันสงกรานต์เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำ ๆ แต่ะจะเป็น้ำอะไรโปรดติดตามได้ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของนัก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย camera   สร้าง: 26 เมษายน 2557 14:51 แก้ไข: 29 พฤษภาคม 2557 21:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

เป็นรายสุดท้ายกับการรับลมร้อนในเดือนเมษายน 2557 นี้ สำหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย camera   สร้าง: 22 เมษายน 2557 18:11 แก้ไข: 22 เมษายน 2557 18:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สอบวิทยานิพนธ์

ความสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์ปี 2557 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว คนไทยเราถือเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทย หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาทดลองจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว วันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน นั่นก็คือ "วัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย camera   สร้าง: 19 เมษายน 2557 14:05 แก้ไข: 19 เมษายน 2557 14:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สอบวิทยานิพนธ์

หลังจากสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์ปี 2557 แล้ว นับเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทย หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาทดลองจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว วันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน นั่นก็คือ "วันสอบวิทยานิพนธ์" โ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย camera   สร้าง: 16 เมษายน 2557 16:07 แก้ไข: 16 เมษายน 2557 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

เป็นรายแรกรับลมร้อนในเดือนเมษายน 2557 นี้ สำหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เริ่มจากวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้สอบ ดังภาพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย camera   สร้าง: 31 มีนาคม 2557 13:12 แก้ไข: 08 เมษายน 2557 10:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]