นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1521
comment: 0

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

การลดลงของป่าชายน้ำ

 

 

"การลดลงของป่าชายน้ำ" จะมีผลอย่างไรกับประชากรปลา
ขอเชิญร่วมรับฟังได้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวาริชศาสตร์
ในหัวข้อ "ผลของการลดลงของป่าชายน้ำต่อ
ประชากรปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำตาปี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้ที่ ประชุม 122 อาคาร 1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

thesis57-Naratip

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 31 May 2014 13:07 Modified: 31 May 2014 13:12 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.200.222.93
Message:  
Load Editor
   
Cancel or