นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 50 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช 4030 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1728 0
การบรรยายพิเศษ 1592 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1651 0
ก่อนความสุขจะจาง และ สุขใหม่กำลังจะมา 1820 6
สอบวิทยานิพนธ์ 1525 1
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1740 1
สอบวิทยานิพนธ์ 1260 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1219 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1350 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1125 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1428 2
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 997 0
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1147 0
กำหนดวันรายงาน 1027 0
สื่องานถึงใจ…?? (นักศึกษา) 1487 1
ยังมีอีกหนึ่ง....ที่ต้องทำ.... 1752 4
บรรยากาศงาน “รับขวัญบัณฑิต” 1769 0
รับขวัญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี 2554 1725 3
ผลงานของหนู 1826 2
ยก หมรับ 1784 1
ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 1561 1
ป ปลา นั้นหายาก (3) 2476 1
สีสันกับแปลงสาธิต 2398 5
หนูน้อยปลาฉลามกบ 3032 4
ภาพบรรยากาศวันเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 2366 4
ตัวจริง ตัวปลอม 1667 3
เรื่อยเปื่อยยามเย็น 1637 2
วาริช-นิทรรศการ(2) 2136 2
วาริช-นิทรรศการ 1986 2
พาเพื่อนบ้านจาก USM ไปเยือนเลน้อยบ้านเรา 1398 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM (ต่อ) 2143 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM 1468 0
อาหารธรรมชาติ 1591 1
ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย 2406 1
โลกร้อนเรื่องใกล้ตัว 1570 0
กิจกรรม 5 ส 2424 2
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 06 2093 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 05 2811 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 04 8211 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51........ตอน 03 2442 0
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 02 2179 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 01 1643 1
โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์กินแหลกมาเป็นปลาสวยงาม 5146 4
การจัดประกวด..2 2315 4
การจัดประกวด 12685 5
เยาวชนรักษ์ทะเลสาบสงขลา :Sunshine Summer Boat 2902 5
ทุนค่าธรรมเนียมส่วนต่าง 1603 2
กิจกรรมพิเศษก่อนเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวาริชศาสตร์ 3388 5
ข่าวสั้นๆ ชาววาริช 2940 5