นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 50 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช 3455 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1356 0
การบรรยายพิเศษ 1245 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1303 0
ก่อนความสุขจะจาง และ สุขใหม่กำลังจะมา 1460 6
สอบวิทยานิพนธ์ 1192 1
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1401 1
สอบวิทยานิพนธ์ 933 0
สอบวิทยานิพนธ์ 920 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1014 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 830 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1142 2
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 731 0
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 863 0
กำหนดวันรายงาน 800 0
สื่องานถึงใจ…?? (นักศึกษา) 1235 1
ยังมีอีกหนึ่ง....ที่ต้องทำ.... 1506 4
บรรยากาศงาน “รับขวัญบัณฑิต” 1439 0
รับขวัญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี 2554 1467 3
ผลงานของหนู 1538 2
ยก หมรับ 1485 1
ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 1330 1
ป ปลา นั้นหายาก (3) 2163 1
สีสันกับแปลงสาธิต 2100 5
หนูน้อยปลาฉลามกบ 2736 4
ภาพบรรยากาศวันเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 2128 4
ตัวจริง ตัวปลอม 1421 3
เรื่อยเปื่อยยามเย็น 1377 2
วาริช-นิทรรศการ(2) 1835 2
วาริช-นิทรรศการ 1691 2
พาเพื่อนบ้านจาก USM ไปเยือนเลน้อยบ้านเรา 1134 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM (ต่อ) 1888 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM 1231 0
อาหารธรรมชาติ 1331 1
ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย 2090 1
โลกร้อนเรื่องใกล้ตัว 1295 0
กิจกรรม 5 ส 2195 2
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 06 1816 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 05 2475 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 04 7859 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51........ตอน 03 2175 0
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 02 1874 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 01 1370 1
โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์กินแหลกมาเป็นปลาสวยงาม 4769 4
การจัดประกวด..2 2028 4
การจัดประกวด 12407 5
เยาวชนรักษ์ทะเลสาบสงขลา :Sunshine Summer Boat 2572 5
ทุนค่าธรรมเนียมส่วนต่าง 1390 2
กิจกรรมพิเศษก่อนเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวาริชศาสตร์ 3078 5
ข่าวสั้นๆ ชาววาริช 2732 5