นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 50 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช 3713 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1523 0
การบรรยายพิเศษ 1388 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1434 0
ก่อนความสุขจะจาง และ สุขใหม่กำลังจะมา 1635 6
สอบวิทยานิพนธ์ 1337 1
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1535 1
สอบวิทยานิพนธ์ 1079 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1040 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1174 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 941 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1240 2
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 819 0
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 970 0
กำหนดวันรายงาน 892 0
สื่องานถึงใจ…?? (นักศึกษา) 1326 1
ยังมีอีกหนึ่ง....ที่ต้องทำ.... 1589 4
บรรยากาศงาน “รับขวัญบัณฑิต” 1575 0
รับขวัญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี 2554 1553 3
ผลงานของหนู 1634 2
ยก หมรับ 1589 1
ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 1398 1
ป ปลา นั้นหายาก (3) 2278 1
สีสันกับแปลงสาธิต 2197 5
หนูน้อยปลาฉลามกบ 2849 4
ภาพบรรยากาศวันเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 2208 4
ตัวจริง ตัวปลอม 1509 3
เรื่อยเปื่อยยามเย็น 1477 2
วาริช-นิทรรศการ(2) 1955 2
วาริช-นิทรรศการ 1807 2
พาเพื่อนบ้านจาก USM ไปเยือนเลน้อยบ้านเรา 1231 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM (ต่อ) 1953 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM 1310 0
อาหารธรรมชาติ 1407 1
ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย 2197 1
โลกร้อนเรื่องใกล้ตัว 1390 0
กิจกรรม 5 ส 2266 2
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 06 1918 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 05 2607 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 04 7976 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51........ตอน 03 2268 0
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 02 1989 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 01 1475 1
โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์กินแหลกมาเป็นปลาสวยงาม 4912 4
การจัดประกวด..2 2123 4
การจัดประกวด 12510 5
เยาวชนรักษ์ทะเลสาบสงขลา :Sunshine Summer Boat 2693 5
ทุนค่าธรรมเนียมส่วนต่าง 1454 2
กิจกรรมพิเศษก่อนเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวาริชศาสตร์ 3205 5
ข่าวสั้นๆ ชาววาริช 2805 5