นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 50 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช 3504 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1398 0
การบรรยายพิเศษ 1272 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1330 0
ก่อนความสุขจะจาง และ สุขใหม่กำลังจะมา 1504 6
สอบวิทยานิพนธ์ 1229 1
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1427 1
สอบวิทยานิพนธ์ 968 0
สอบวิทยานิพนธ์ 943 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1035 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 851 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1154 2
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 749 0
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 873 0
กำหนดวันรายงาน 812 0
สื่องานถึงใจ…?? (นักศึกษา) 1252 1
ยังมีอีกหนึ่ง....ที่ต้องทำ.... 1514 4
บรรยากาศงาน “รับขวัญบัณฑิต” 1462 0
รับขวัญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี 2554 1477 3
ผลงานของหนู 1550 2
ยก หมรับ 1496 1
ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 1341 1
ป ปลา นั้นหายาก (3) 2178 1
สีสันกับแปลงสาธิต 2112 5
หนูน้อยปลาฉลามกบ 2753 4
ภาพบรรยากาศวันเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 2139 4
ตัวจริง ตัวปลอม 1433 3
เรื่อยเปื่อยยามเย็น 1388 2
วาริช-นิทรรศการ(2) 1858 2
วาริช-นิทรรศการ 1706 2
พาเพื่อนบ้านจาก USM ไปเยือนเลน้อยบ้านเรา 1151 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM (ต่อ) 1895 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM 1238 0
อาหารธรรมชาติ 1338 1
ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย 2101 1
โลกร้อนเรื่องใกล้ตัว 1305 0
กิจกรรม 5 ส 2203 2
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 06 1826 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 05 2492 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 04 7883 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51........ตอน 03 2186 0
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 02 1890 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 01 1383 1
โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์กินแหลกมาเป็นปลาสวยงาม 4789 4
การจัดประกวด..2 2038 4
การจัดประกวด 12419 5
เยาวชนรักษ์ทะเลสาบสงขลา :Sunshine Summer Boat 2585 5
ทุนค่าธรรมเนียมส่วนต่าง 1407 2
กิจกรรมพิเศษก่อนเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวาริชศาสตร์ 3100 5
ข่าวสั้นๆ ชาววาริช 2741 5