นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

(89) วิธีการแก้ปัญหาชื่อหัวตารางใน ArcView ไม่แสดง Font ภาษาไทย

ปัญหาการใช้โปรแกรม ArcView GIS ที่บางเครื่องอาจจะเจอคือเมื่อให้แสดงตารางข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลลักษณะประจำ (Attribute data or Non-Spatial data) ที่ตั้งชื่อไว้เป็นภาษาไทย จะแสดงเป็นภาษาต่างด้าวจนอ่านไม่ได้ใจความ(ตามรูป) ดังนั้นจะต้อง Set Active ... more »
By คนทำGIS   created: 10 July 2008 08:30 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

[C] (0) วิธีการแปลงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยการใช้โปรแกรมเสริม (Extensions)

การนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาใช้งานนั้น อีกปัญหาที่เจอบ่อยคือการที่ชั้นข้อมูล (Layer) แต่ละ Layer ไม่สามารถซ้อนทับ (Overley) กันได้ เนื่องมาจากการใช้ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ มี Map Datum ที่แตกต่างกัน เช่น Layer ของผม ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ Map Datum เ... more »
By คนทำGIS   created: 10 May 2008 12:33 Modified: 13 May 2008 12:02 [ Report Abuse ]

(53) วิธีการแก้ปัญหา เมื่อเปิด Project file แล้ว แต่หาเส้นทางของข้อมูล(Path)ไม่เจอ

ปัญหาที่เจอบ่อยเมื่อเราสร้าง Project file (xxx.apr) ไว้แล้ว อาจจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้ใน External Hardisk/Handdy Drive หรือ แผ่น CD/DVD แล้วนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอื่นไม่สามารถเปิดข้อมูลได้ เพราะว่ า Project file จะจัดการระบบทั้งหมด เ... more »
By คนทำGIS   created: 12 Febuary 2008 15:58 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(8) องค์ประกอบของ ArcView

องค์ประกอบของ ArcView(Arcview Components) ประกอบด้วยหน้าต่างหลัก 6 หน้าต่าง ดังนี้ คือ1) Project Windowsคือ แฟ้มข้อมูลที่ ArcView สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการระบบการทำงานทั้งหมด ใน Project หนึ่งๆ ซึ่งจะรวมองค์ประกอบทั้งหมดให้อยู่ในแฟ้มข้อมูลเดีย... more »
By คนทำGIS   created: 11 Febuary 2008 15:58 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(24) วิธีการ Set Default ให้ Arcview GIS รู้จักภาษาไทย

ตอนไปฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำชุมชนในพื้นที่หรือสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Arcview GIS ให้แสดงข้อมูลในช่องสารบัญชั้นข้อมูล(Table of Content :TOC) จากฐานข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเจอคำถามทำไมของเครื่องที่เขาใช้เป็นภาษาต่าง... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By คนทำGIS   created: 17 January 2008 17:32 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(34) การแก้ปัญหาสระภาษาไทยเพี้ยนใน ArcView GIS ด้วย font ที่รองรับ

คำถามที่เจอบ่อยทางโทรศัพท์จากกลุ่มเพื่อนๆ จากหลายองค์กรหลายพื้นที่ ที่ใช้โปรแกรม ArcView GIS Version เก่าๆ โทรมาปรึกษาก็คือ ตอนทำ Layout เพื่อ Print แผนที่ออกมาใช้งานคือสระภาษาไทยเพี้ยนเกิดการซ้อนทับกัน ซึ่งPrint ออกมาแล้วดูแล้วไม่สวยงาม ไม่เหมาะส... more »
By คนทำGIS   created: 16 January 2008 10:02 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]