นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2007
ความเห็น: 0

3. แผนงาน/โครงการ สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

ความท้าทายที่ 2 : ภาระกิจด้านอื่นที่จูงใจกว่างานบริการวิชาการ - (กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน)

ความท้าทายที่ 2 :  ภาระกิจด้านอื่นที่จูงใจกว่างานบริการวิชาการ
แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554

3. แผนงาน/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

กิจกรรมหลัก
3.1 จัดโครงการเยี่ยมเยือนอุตสาหกรรม/หน่วยงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์
     3.1.1 จัดกิจกรรมพบปะผู้บริหารหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

     เป้าหมาย : จำนวน  5 แห่ง/ปี

    ผลการดำเนินงาน : 
    ครั้งที่ 1
 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 ต.ค.53 พบปะหารือความร่วมมือโครงการบริการวิชาการด้านการจัดฝึกอบรม กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 โดยมี คุณอรรถพร และรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ, หน.กลุ่มงานฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายฯ 
    ครั้งที่ 2
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 ต.ค.53 พบปะหารือความร่วมมือด้านการฝึกอบรม กับ โรงไฟฟ้าจะนะ โดยมี ผอ.วิวัฒน์ และรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ , หน.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, หน.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, หน.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ผศ.เลียง คูบุรัตถ์, หน.กลุ่มงานฯ ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ 

  ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 มี.ค.54 พบปะหารือความร่วมมือโครงการบริการวิชาการด้านการจัดฝึกอบรม และการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องมือ กับสถาบันพัฒนาฝีมีแรงงานภาค 12 สงขลา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ, หน.กลุ่มงานฯ  และ ผอ.สถาบันฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 

  ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 พ.ค.54 โดยจัดให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท พาเนล พลัส จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่จะร่วมมือกันพัฒนาด้านงานวิจัย การเรียน การสอน การบริการวิชาการและด้านบุคลากร อันเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมในระยะยาวต่อไป

IMG_8032


ครั้งที่ 5 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 ส.ค.54 โดยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม) และผู้จัดการโครงการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์) และทีมที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยือนผู้บริหารของสถานประกอบการในพื้นที่ และร่วมรับฟังปัญหา/อุปสรรค รวมถึงความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นโอกาสที่ดี ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะนำเอาองค์ความรู้ที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณะฯ ไปให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการได้อย่างตรงจุด 

Large_dscn3443


กลับสู่หน้าหลัก

                                         ข้อมูลรายงานผล ณ วันที่ 13 กันยายน 2554

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กันยายน 2554 16:23 แก้ไข: 13 กันยายน 2554 13:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ