นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3258
ความเห็น: 0

5.แผนงาน/โครงการ แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม

5. แผนงาน/โครงการ แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม - (กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน)

แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 

แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554

5. แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม

กิจกรรมหลัก
4.1 จัดอบรมตามแผนงานของคณะฯ ปี 2554
      4.1.1 จัดอบรมหลักสูตร Public Training
            1. หลักสูตร "การลดการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น"
            2. หลักสูตร "การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน"
            3. หลักสูตร "การประหยัดพลังงาน"
            4. หลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)"
            5. หลักสูตร "ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ"
            6. หลักสูตร "5 ส.เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิต" 

      เป้าหมาย : หลักสูตรละ 2 ครั้ง/ปี

     ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดอบรมได้หลักสูตรละ 1ครั้ง/ปี โดยหลักสูตรที่ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ ทางหน่วยบริการวิชาการฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมในลักษณะ Inhouse Training หรือโครงการแบบมีสัญญาจ้างแทน
     
1. หลักสูตร "การลดการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น"
          จัดแล้วเมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2554

      
     

      2. หลักสูตร "การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน"
          จัดแล้วเมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2554 

      
     

      3. หลักสูตร "การประหยัดพลังงาน"
          จัดแล้วเมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2554
      

      4. หลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)" 
          จัดแล้วเมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 

      5. หลักสูตร "ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ"
          จัดแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

      
     

       6. หลักสูตร "5 ส.เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิต"
          จัดแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ให้กับบริษัทกัลฟ์ยะลา
 

      

      4.1.2 จัดอบรมหลักสูตร Inhouse Training และโครงการบริการวิชาการแบบมีสัญญาจ้าง

            ผลการดำเนินงาน : 
           
1. หลักสูตร "
พนักงานมืออาชีพนำองค์กรบรรลุเป้าหมาย" จัดให้กับ บริษัท ทัทวิน จำกัด 

       

        2. หลักสูตร "กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิต" จัดให้กับ บริษัท ไทยเอกเซฟตี้กล๊าส จำกัด

       

      3. หลักสูตร "ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม" จัดให้กับ บริษัท ดิสโก้บอลล์ จำกัด

       

      4. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ประจำปี 2554 รุ่นที่ 25 จังหวัดสงขลา เป็นโครงการต่อเนื่องและเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

       

 กลับสู่หน้าหลัก

                                     ข้อมูลรายงานผล ณ วันที่ 13 กันยายน 2554

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กันยายน 2554 09:51 แก้ไข: 13 กันยายน 2554 12:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ