นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1890
ความเห็น: 0

3. แผนงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม

3. แผนงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม ปี งปม.55 ผลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการตามวงจร PDCA เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้

แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555


แผนงานตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ

3. แผนงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม

กิจกรรมหลัก

3.1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ (300,000.- บาท)
     3.1.1 จัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าโดยให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วม
เป้าหมาย : จำนวน 5 โครงการหรือกิจกรรมต่อปี

   ครั้งที่ 1  (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนเดือนธันวาคม 2554)
   
ครั้งที่ 2  (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนเดือนกุมภาพันธ์ 2555)
   ครั้งที่ 3 (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนเดือนเมษายน 2555)
   ครั้งที่ 4  (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนเดือนมิถุนายน 2555)
   ครั้งที่ 5  (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนเดือนสิงหาคม 2555)    

ผลการดำเนินงาน :

  (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2554)

     

3.2 การสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จัดร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆ (100,000.- บาท)
      3.2.1 จัดทำโครงการ/กิจกรรมร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆ (วสท./สภาวิศวกร)

  เป้าหมาย : จำนวน 5 โครงการหรือกิจกรรมต่อปี

   ครั้งที่ 1  (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนเดือนพฤศจิกายน 2554)
   
ครั้งที่ 2  (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนเดือนมกราคม 2555)
   ครั้งที่ 3 (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนเดือนมีนาคม 2555)
   ครั้งที่ 4  (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนเดือนพฤษภาคม 2555)
   ครั้งที่ 5  (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนเดือนกรกฎาคม 2555)    

ผลการดำเนินงาน : 

  (ยังไม่ได้ดำเนินการ-แผนครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2554)

 

กลับสู่หน้าหลัก

                       ข้อมูลรายงานผล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2554   

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 ธันวาคม 2554 14:19 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2554 09:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ