นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1336
ความเห็น: 1

สร้างบรรยากาศสร้างสรรค์

           ในโลกนี้มีผู้คนที่ประสบความสำเร็จอยู่ทุกที่ทุกเวลา แต่เส้นทางสู่ความสำเร็จของแต่ละคนนั้นย่อมไม่ได้มาอย่างง่าย ๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรนำมาศึกษาเพื่อเป็นบทเรียน และแบบฝึกหัดให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป  มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต 1,000 คนจากทั่วโลก เพื่อให้รู้ว่าคนที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตควรฝึกทักษะที่จำเป็นอะไรบ้าง  ผลสำรวจชี้ชัดว่า คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ต้องมีทักษะแห่งความสำเร็จ 3 ประการ  ได้แก่ 1.ทักษะด้านความรู้ (Technic Skill) 2.ทักษะด้านการคิด (Thinking Skill) และ  3.ทักษะด้านคน (Human Skill)

           ผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหนึ่งพันคนเห็นพ้องต้องกันว่า ทักษะสำคัญที่สุดคือ “ทักษะการคิด” เพราะบทบาทของทักษะการคิดจะทำหน้าที่ดึงเอาทักษะความรู้มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ตามโจทย์และสถานการณ์ต่าง ๆ และเมื่อทักษะการคิดเป็นอย่างไร ทักษะด้านคนก็มักจะเป็นอย่างนั้น เช่น คนคิดบวกก็มักจะพูดบวก และมีการกระทำที่สร้างสรรค์ดีงาม เป็นต้น

          ส่วนคนที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์มาก แต่ไม่ได้รับการฝึกทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ก็จะไม่สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์มาใช้ได้เต็มที่ เพราะคิดได้ไม่คล่อง  ทักษะการคิดที่ได้รับการยอมรับว่าทำให้เกิดความสำเร็จคือ “การคิดสร้างสรรค์” (Creative Thinking) ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนรู้ และฝึกฝนได้

          การคิดได้เก่ง คิดได้คล่อง คิดได้หลายทาง คิดนอกกรอบ และคิดอะไรใหม่ ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด คือคำตอบและคำจำกัดความของคำว่า“ความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ และแม้จะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างจริงจังในระบบการศึกษา

          ที่สำคัญคือ การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศ เพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหากมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะสามารถพัฒนาชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

          “ความคิดสร้างสรรค์” นอกจากสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้แล้ว ยังสามารถส่งเสริมบรรยากาศของการคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งแก่ตนเองและสังคมรอบข้าง การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศสร้างสรรค์สามารถทำได้ โดยแบ่งเป็น ปัจจัยภายนอก 4 ประการ และปัจจัยภายใน 4 ประการ

          สำหรับปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ่งที่ต้องแสดงหรือกระทำกับผู้อื่น มีดังนี้

           ประการแรก  อย่าตัดสินใจหรือประเมินสิ่งที่คนอื่นทำหรือคิด เพราะการประเมิน และการตัดสินใจมักจะนำเราไปสู่กรอบความคิดเดิม ๆ เสมอ ทำให้ไม่สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ รวมทั้งทำให้ผู้อื่นไม่กล้าคิดอะไรใหม่ ๆ เมื่อหลีกเลี่ยงข้อนี้ก็จะทำให้เรา และผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้น

           ประการที่สอง  ยอมรับคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข การทำอะไรที่แตกต่าง หรือทำอะไรใหม่ ๆ มักจะทำให้รู้สึกว่าผิดปกติ อันตราย ไม่ปลอดภัย เพราะชีวิตประจำวันเรามักคุ้นเคยกับสิ่งที่เคยทำและเคยคิดมานาน ๆ แต่เชื่อไหมว่า การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขในเรื่องที่ถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรม จะเป็นการส่งเสริมความคิดของคนอื่น และตัวเราให้กว้างมากขึ้นได้

          ประการที่สาม  การเข้าใจอย่างแท้จริง จะทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย และกล้าเปิดใจเพื่อยอมรับประสบการณ์ใหม่ ๆ

           ประการที่สี่  ให้อิสระกับผู้คนในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ามากกว่า คิดและทำคนเดียวอย่างมากมาย

          ส่วนปัจจัยภายใน (Self Development) ที่ควรปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง มี 4 ข้อง่ายๆ ดังนี้

          ข้อแรก เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ

          ข้อสอง รู้จักประเมินใจตัวเอง โดยไม่เอาสิ่งที่ผู้คนบอกมา หรือได้ยินมาเป็นอารมณ์

          ข้อสาม เริ่มคิดอะไรใหม่ กล้าคิดวิธีการใหม่

          ข้อสี่ ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง Make it happen !!

http://www.hrtothai.com

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 สิงหาคม 2557 10:26 แก้ไข: 24 สิงหาคม 2557 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เห็นด้วยกับผู็เขียนครับ ว่าไม่มีการเรียนการสอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงจังในประเทศไทย ยกเว้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะด้าน เฉพาะสาขา แต่ก็ถือว่าหาตัวชี้วัดกันยากทีเดียว

 

ดังนั้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงมักเกิดจากการเลี้ยงดูของครอบครัว สังคม และประสบการณ์การใช้ชีวิตของแต่ละคนที่ได้รับแตกต่างกันออกไป

 

แต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม หรือ เป็นนิสัยส่วนบุคคลมาแต่กำเนิดเหมือนกัน ไม่มากก็น้อยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ