นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) มืออาชีพ

ในชีวิตการทำงานของทุกคนล้วนคาดหวังอยากก้าวหน้าในอาชีพที่ตนทำอยู่ เคยสังเกตไหมว่า รอบตัวคุณมีใครบ้างที่ทำงานอย่างมืออาชีพ คนที่คุณอยากยึดเป็นต้นแบบ คนเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร และทำอย่างไรคุณจึงจะเป็นมืออาชีพอย่างนั้นได้บ้าง หากอยากทำงานได้อย่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 27 กรกฎาคม 2557 11:45 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2557 11:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิธีค้นหาและพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะ HR หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ คุณมีส่วนช่วยในการพัฒนาพนักงานของคุณให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนได้ การส่งเสริมที่ถูกทาง แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเห็นคุณค่าของพนักงาน ซึ่งสามารถลดอัตราพนักงานลาออกได้ แนวทางการส่ง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 20 กรกฎาคม 2557 18:57 แก้ไข: 20 กรกฎาคม 2557 18:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ให้รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน กระตุ้นการทำงานตลอดปี

การมอบรางวัลพนักงานดีเด่นนั้นสามารถทำได้ทุกเดือน เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลิตผลและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงขับในตัวพนักงานที่เห็นผลอย่างรวดเร็ว เช่น ใครทำงานถึงเป้าก่อนรับรางวัลไปเลย พนักงานก็จะเร่งทำยอด ไม่เรื่อยเฉื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 13 กรกฎาคม 2557 09:51 แก้ไข: 13 กรกฎาคม 2557 09:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) จัดฝึกอบรมอย่างไร ให้นำไปใช้ได้จริง

การฝึกอบรมที่บุคลากรไม่เคยนำไปใช้ประโยชน์ถือเป็นสิ่งที่สูญเปล่า เสียทั้งเวลา เสียทั้งงบประมาณ ไม่มีผู้บริหารคนไหนต้องการ การลงทุนที่สูญเปล่า จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ต้องตอบโจทย์ให้ได้ จะทำให้อย่างให้บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมไปแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 06 กรกฎาคม 2557 17:54 แก้ไข: 06 กรกฎาคม 2557 17:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ขอบเขตของระบบงาน HR ยุคใหม่มีอะไรบ้าง

งานบริหารทรัพยากรบุคคลในอดีตเป็นเรื่องของการปกครองคนในองค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทุกวันนี้ทำแค่นั้นไม่พอเสียแล้ว บางองค์กรนั้นงานบุคคลแบบ routine แทบจะไม่เหลือไว้ให้เห็น จ้าง outsource ทำให้หมด เก็บไว้ให้ทำเฉพาะงานเชิงกลยุทธ์เท่านั้น หลายองค์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 29 มิถุนายน 2557 18:37 แก้ไข: 29 มิถุนายน 2557 18:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความสุขในการทำงานกับพื้นฐานบุคลิกภาพ

ความมุ่งหมายหนึ่งในชีวิตของเราทุกคน คือ การทำงานอย่างมีความสุข แต่สิ่งที่พบเห็นจนชินตา คือภาพคนทำงานที่เคร่งเครียด มีร่องรอยความกังวลอยู่บนใบหน้า คล้าย ๆ กับว่า งานเป็นภารกิจหลัก ๆ ของชีวิต ที่มีน้ำหนักกระทบต่อความรู้สึกของผู้คน ทำให้รู้สึกเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 22 มิถุนายน 2557 11:14 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2557 11:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การวิเคราะห์งาน

เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ถ้าองค์กรขาดการวิเคราะห์กำลังคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จำนวนกำลังคนจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่เหมาะสมกับปริมาณงานแล้ว ยังมีปัญหาต่าง ๆ ติดตามมาอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนการบริการจัดการส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 15 มิถุนายน 2557 09:41 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2557 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 6 คุณสมบัติที่จะทำให้คุณเป็นที่ต้องการเมื่อเปิด AEC

เมื่อเปิด AEC และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในอาเซียน มีการลงทุนข้ามชาติมากขึ้น คนในกลุ่มอาชีพที่เปิดเสรี อาจไปทำงานยังประเทศอื่น หรือเพื่อนบ้านอาจเข้ามาทำงานในบ้านเรา นอกจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกันแล้ว ภาษาถิ่นของแต่ละชาติก็เป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 08 มิถุนายน 2557 08:41 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2557 08:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) พนักงานที่เข้าข่ายเป็น Talent มีคุณสมบัติอย่างไร

Talent Management หลายๆ องค์กรในปัจจุบันพยายามที่จะสร้างระบบการบริหารคนที่เป็น Talent ขององค์กร ตั้งแต่ การพิจารณาคัดเลือก การบริหารจัดการคนกลุ่มนี้ ว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร ที่จะทำให้คนกลุ่มนี้เป็นคนที่อยู่ทำงาน และสร้างผลงานให้กับอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 31 พฤษภาคม 2557 08:16 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2557 08:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พนักงานคาดหวังอะไรในชีวิตการทำงาน

องค์กรจะก้าวหน้าได้ต้องอาศัยระบบการวางแผนที่ดี มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และที่สำคัญพนักงานทุกคนต้องมีความสุขในการทำงาน แต่ก่อนที่องค์กรจะสร้างความสุขให้แก่พนักงานได้นั้น ต้องรู้เสียก่อนว่า พนักงานคาดหวังอะไรในชีวิตการทำงาน อะไรที่เป็นปัจจัยกำหน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 24 พฤษภาคม 2557 10:01 แก้ไข: 24 พฤษภาคม 2557 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]