นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) วัฒนธรรมองค์กร ห้องน้ำบอกได้

ทราบกันไหมว่า ห้องสุขาของแต่ละองค์กรนั้นสามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรมขององค์กรได้ ก่อนอื่นขอแบ่งแยกองค์กรออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดี อีกประเภทหนึ่งคือ องค์ที่มีปัญหาทางวัฒนธรรม องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดี องค์กรที่ผู้บริห... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รักยิ้ม   created: 15 May 2014 14:56 Modified: 15 May 2014 14:56 [ Report Abuse ]

(2) เทคนิคทำงานไว...ไม่ผิดพลาดง่าย

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวไว้ว่า “การเป็นคนทำงานไวได้อย่างรอบคอบ...ไม่ผิดพลาดง่าย” เป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนา และไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ แต่เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้มีขึ้นได้” และยังแนะนำวิธีฝึกฝนไว้ 4 ข้อดัง... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รักยิ้ม   created: 09 May 2014 09:31 Modified: 09 May 2014 09:31 [ Report Abuse ]

(0) แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร

เป้าหมายต่างๆ ขององค์กร เป้าหมายทางด้านกำไร ยอดขาย ยอดการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน หรือเป้าหมายการคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ฯลฯ เป้าหมายเหล่านี้จะไม่สามารถบรรลุได้เลยถ้าเราไม่มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำเป้าหมายใหม... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รักยิ้ม   created: 03 May 2014 14:17 Modified: 03 May 2014 14:17 [ Report Abuse ]

(0) จัดออฟฟิศให้ "คนเป็นศูนย์กลาง"

องค์กรนอกจากต้องคิด "จัดหาคนให้เหมาะกับงาน" (put the right man in the right job) แล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดควบคู่กันไปคือ "จัดที่ทางให้เหมาะกับคน" (design the right workplace for the right person) ด้วยเหตุผลที่ว่า แม้คนที่มีศักยภาพ มีความรู้ควา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รักยิ้ม   created: 26 April 2014 22:36 Modified: 26 April 2014 22:36 [ Report Abuse ]

(1) สุดยอดผู้ร่วมงาน

1. ให้เริ่มด้วยการ “ทักทาย” กับทุกๆ คนในตอนเช้า เพื่อเปลี่ยนบุคลิก ลักษณะนิสัยของเราให้เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกๆ คนในองค์กร 2. เรียนรู้การพูดคุยเรื่องง่ายๆ ให้เราเริ่มต้นถามเพื่อนร่วมงานของเราว่า สนใจในเรื่องอะไรบ้าง เช... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รักยิ้ม   created: 19 April 2014 09:36 Modified: 19 April 2014 09:36 [ Report Abuse ]

(0) ทีมที่ดี

การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไป การทำงานเป็นทีม ถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในการทำงานร่วมกัน องค์กรไ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รักยิ้ม   created: 12 April 2014 09:43 Modified: 12 April 2014 09:43 [ Report Abuse ]

(1) สุขภาพดีต้องออกกำลังกาย

ยิ่งอายุมากขึ้น เราก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภาระงานที่เราต้องทำทุกวัน และรับมือโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาแวะมาเยี่ยม สิ่งที่จะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงได้นั้น ก็คือการออกกำลังกาย ซึ่งโดยปกตินั้นการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นเป... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รักยิ้ม   created: 06 April 2014 19:04 Modified: 06 April 2014 19:05 [ Report Abuse ]

(1) การทำงานอย่างมีความสุข

คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการทำงานหรือต้องหางานทำ โดยเหตุผลของการหางานทำหรือการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราบางอย่าง เช่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว บางคนต้องการได้ชื่อเสียงเนื่องมาจากการทำงาน บางคนทำงานก็เพื่อเป็... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รักยิ้ม   created: 29 March 2014 22:06 Modified: 29 March 2014 22:06 [ Report Abuse ]

(0) เราจะทำอะไรในอีก 5 ปีข้างหน้า

เราเคยได้ตั้งคำถามกันบ้างหรือเปล่าว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าเราจะทำอะไร เป็นอะไร บางคนตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นผู้จัดการให้ได้ บ้างคิดว่าจะต้องมีเงินเดือนหลักแสน บ้างอยากมีบ้าน บ้างอยากมีรถ บ้างอยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัด บ้างยังไม่เคยคิดเลย อยู่แบบนี้ก... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รักยิ้ม   created: 22 March 2014 21:08 Modified: 22 March 2014 21:08 [ Report Abuse ]

(3) 6 เทคนิคจำข้อมูลยาวๆ ในเวลาสั้นๆ

ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน คนทำงาน นักแสดง นักพูด ต่างก็มีหน้าที่ ที่จะต้องจดจำข้อมูลหรือเนื้อหาในการเรียนหรือทำงาน เช่น การพรีเซนต์ต่างๆ หรือการจำบทของนักแสดง แต่หลายครั้งเราก็มีเวลาไม่มาก จะทำอย่างไรดี เทคนิคการจำข้อมูล ข้อที่ 1 อ่านข้อมูลที่ต้... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รักยิ้ม   created: 16 March 2014 21:49 Modified: 17 March 2014 14:44 [ Report Abuse ]