นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) วัฒนธรรมองค์กร ห้องน้ำบอกได้

ทราบกันไหมว่า ห้องสุขาของแต่ละองค์กรนั้นสามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรมขององค์กรได้ ก่อนอื่นขอแบ่งแยกองค์กรออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดี อีกประเภทหนึ่งคือ องค์ที่มีปัญหาทางวัฒนธรรม องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดี องค์กรที่ผู้บริห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 15 พฤษภาคม 2557 14:56 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2557 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เทคนิคทำงานไว...ไม่ผิดพลาดง่าย

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวไว้ว่า “การเป็นคนทำงานไวได้อย่างรอบคอบ...ไม่ผิดพลาดง่าย” เป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนา และไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ แต่เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้มีขึ้นได้” และยังแนะนำวิธีฝึกฝนไว้ 4 ข้อดัง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 09 พฤษภาคม 2557 09:31 แก้ไข: 09 พฤษภาคม 2557 09:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร

เป้าหมายต่างๆ ขององค์กร เป้าหมายทางด้านกำไร ยอดขาย ยอดการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน หรือเป้าหมายการคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ฯลฯ เป้าหมายเหล่านี้จะไม่สามารถบรรลุได้เลยถ้าเราไม่มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำเป้าหมายใหม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 03 พฤษภาคม 2557 14:17 แก้ไข: 03 พฤษภาคม 2557 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) จัดออฟฟิศให้ "คนเป็นศูนย์กลาง"

องค์กรนอกจากต้องคิด "จัดหาคนให้เหมาะกับงาน" (put the right man in the right job) แล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดควบคู่กันไปคือ "จัดที่ทางให้เหมาะกับคน" (design the right workplace for the right person) ด้วยเหตุผลที่ว่า แม้คนที่มีศักยภาพ มีความรู้ควา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 26 เมษายน 2557 22:36 แก้ไข: 26 เมษายน 2557 22:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สุดยอดผู้ร่วมงาน

1. ให้เริ่มด้วยการ “ทักทาย” กับทุกๆ คนในตอนเช้า เพื่อเปลี่ยนบุคลิก ลักษณะนิสัยของเราให้เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกๆ คนในองค์กร 2. เรียนรู้การพูดคุยเรื่องง่ายๆ ให้เราเริ่มต้นถามเพื่อนร่วมงานของเราว่า สนใจในเรื่องอะไรบ้าง เช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 19 เมษายน 2557 09:36 แก้ไข: 19 เมษายน 2557 09:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทีมที่ดี

การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไป การทำงานเป็นทีม ถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในการทำงานร่วมกัน องค์กรไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 12 เมษายน 2557 09:43 แก้ไข: 12 เมษายน 2557 09:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สุขภาพดีต้องออกกำลังกาย

ยิ่งอายุมากขึ้น เราก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภาระงานที่เราต้องทำทุกวัน และรับมือโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาแวะมาเยี่ยม สิ่งที่จะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงได้นั้น ก็คือการออกกำลังกาย ซึ่งโดยปกตินั้นการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นเป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 06 เมษายน 2557 19:04 แก้ไข: 06 เมษายน 2557 19:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การทำงานอย่างมีความสุข

คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการทำงานหรือต้องหางานทำ โดยเหตุผลของการหางานทำหรือการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราบางอย่าง เช่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว บางคนต้องการได้ชื่อเสียงเนื่องมาจากการทำงาน บางคนทำงานก็เพื่อเป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 29 มีนาคม 2557 22:06 แก้ไข: 29 มีนาคม 2557 22:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เราจะทำอะไรในอีก 5 ปีข้างหน้า

เราเคยได้ตั้งคำถามกันบ้างหรือเปล่าว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าเราจะทำอะไร เป็นอะไร บางคนตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นผู้จัดการให้ได้ บ้างคิดว่าจะต้องมีเงินเดือนหลักแสน บ้างอยากมีบ้าน บ้างอยากมีรถ บ้างอยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัด บ้างยังไม่เคยคิดเลย อยู่แบบนี้ก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 22 มีนาคม 2557 21:08 แก้ไข: 22 มีนาคม 2557 21:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) 6 เทคนิคจำข้อมูลยาวๆ ในเวลาสั้นๆ

ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน คนทำงาน นักแสดง นักพูด ต่างก็มีหน้าที่ ที่จะต้องจดจำข้อมูลหรือเนื้อหาในการเรียนหรือทำงาน เช่น การพรีเซนต์ต่างๆ หรือการจำบทของนักแสดง แต่หลายครั้งเราก็มีเวลาไม่มาก จะทำอย่างไรดี เทคนิคการจำข้อมูล ข้อที่ 1 อ่านข้อมูลที่ต้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รักยิ้ม   สร้าง: 16 มีนาคม 2557 21:49 แก้ไข: 17 มีนาคม 2557 14:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]