นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

สารบัญหน้า 1 : 24 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แทนคน : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 707 0
ครูใหม่ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 663 0
สิ่งดีๆ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 616 0
ส่งมอบ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 714 0
รถขยะ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1012 0
หิว (๒) : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 737 0
หิว : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 828 0
สวิทช์ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1026 0
ออกงาน : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1087 1
อีกครั้ง : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 809 1
อ่อนโยน : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 757 2
ต้องลอก : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1126 0
คิดกลับ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 558 0
รางวัล : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 769 0
เล่นคำ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 893 0
ร้านค้าเล็ก : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 778 0
ร้านค้าเล็ก (2) : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 2693 0
ไม้เท้า : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 702 0
หลักคิด : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 871 1
หลักคิด (๓) : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 652 1
หลักคิด (๔) : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 952 0
หลักคิด (๕) : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 704 1
แขก : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 543 1
ช่วยงาน : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 640 2