นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อรวรรณ นนทพันธ์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2153
ความเห็น: 0

เงินประจำตำแหน่ง

ชำนาญการระดับ 8 ทำไมไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเหมือนกัน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5 ประเภท คือ

1. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ

2. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ชำนาญการ (ช.) 

    หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)

3. เงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร (บ.)

4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

5. เงินประจำตำแหน่งสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน

           ตามระเบียบฯการจ่ายตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กำหนด

ว่า ผู้ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภท วิชาการ และประเภท

บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป มีสิทธิได้รับ

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนอีกทางหนึ่ง (ซึ่งเท่ากับเงิน

ประจำตำแหน่งที่ได้รับ)

            ดังนั้นข้าราชการที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5 ประเภท ดังกล่าวข้างต้น แต่ดำรงตำแหน่งชำนาญการระดับ 8 จะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เดือนละ 3,500 บาท เท่านั้น  ค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): เงินประจำตำแหน่ง
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 สิงหาคม 2551 14:49 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2551 14:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.45.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ