นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1870
ความเห็น: 1

รวมใจชาวทรัพย์ กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 [C]

ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล

 

 

วันอังคารที่ 2  กุมภาพันธ์ 2559  เป็นวันที่พวกเราชาวทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ.  นัดกันเพื่อจัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558

จุดรวมพลคือลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2    ปีนี้ร่วมพลังด้วยการใส่เสื้อสีเหลือง

สำหรับฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล  ได้รับลงทะเบียนแต่ละกลุ่ม

และเป็นปีที่ 2 ที่มีความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกคือเทศบาลคอหงส์ และเทศบาลคลองแห มาร่วมด้วย

เริ่มกิจกรรม เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน

มีผู้ลงทะเบียน  ทั้งหมด  460 คน

(ไม่นับกลุ่ม 6 สโมสรนักศึกษา ซึ่งกำหนดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 6   กุมภาพันธ์ 2559)

  บุคลากรและนักศึกษา                  จำนวน  236  คน

  ผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ.           จำนวน 212  คน

  เจ้าหน้าที่เทศบาลคอหงส์ คลองแห  จำนวน  12  คน


ผู้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวนทั้งสิ้น  460 คน  มากกว่าปีการศึกษา 2557  จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86
(ปีการศึกษา 2557 จำนวน 404 คน)

 
หากไม่นับทีมงานเทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลคลองแห มีผู้เข้าร่วม 448 คน เพิ่มขึ้น 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.51
(ปีการศึกษา 2557 จำนวน 378 คน)


รายละเอียดแต่ละกลุ่ม ดังนี้

เทศบาลเมืองคอหงส์  ผู้เข้าร่วม  10 คน  (ปีการศึกษา 2557  ผู้เข้าร่วม 26 คน)

เทศบาลคลองแห         ผู้เข้าร่วม   2 คน

กลุ่มที่ 1  อาจารย์ประจำกลุ่ม  อาจารย์กอบชัย  วรพิมพงษ์

              หัวหน้ากลุ่ม           คุณอุทิศ  อินทศร

              เลขานุการกลุ่ม       คุณจิณภัฒน์  แก้วฉิมพลี

              ผู้เข้าร่วม                 40       คน

กลุ่มที่ 2  อาจารย์ประจำกลุ่ม  รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  ซุ้นสุวรรณ

              หัวหน้ากลุ่ม           คุณรวีย์รัชต์  รักขันธ์

              เลขานุการกลุ่ม       คุณธัญญรัตน์  สุวรรณโณ

              ผู้เข้าร่วม                72        คน

กลุ่มที่ 3   อาจารย์ประจำกลุ่ม  อาจารย์เจษฎา  โสภารัตน์

               หัวหน้ากลุ่ม           คุณประกิจ   ทองคำ

               เลขานุการกลุ่ม       คุณวันดี  สุขสะโร

               ผู้เข้าร่วม                 36       คน

กลุ่มที่ 4   อาจารย์ประจำกลุ่ม  รองศาสตราจารย์วันวิศาข์  งามผ่องใส

               หัวหน้ากลุ่ม           คุณวรภัทร  ไผ่แก้ว

               เลขานุการกลุ่ม       คุณกาญจนา  อุไรรัตน์ และคุณพงศ์เทพ  ศรีเอียด

               ผู้เข้าร่วม                223        คน (บุคลากร 11 คน ผู้จำหน่าย 212 คน)

 กลุ่มที่ 5   อาจารย์ประจำกลุ่ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ซ่วนยุก

               หัวหน้ากลุ่ม           คุณอัครวิทย์  อิสสะโร

               เลขานุการกลุ่ม       คุณอาภรณ์   ศรีผ่อง

               ผู้เข้าร่วม                23        คน

กลุ่มที่ 7   

               หัวหน้ากลุ่ม           คุณพิเชษฐ์  เพชนวงศ์

               เลขานุการกลุ่ม       คุณสุรินทร์  อุไรรัตน์ และคุณจิราวุฒิ  ขุนนุ้ย

               ผู้เข้าร่วม                   9     คน

กลุ่มที่ 8   กลุ่มกรรมการแต่ละฝ่าย (ไม่นับรวมกรรมการที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม) ผู้เข้าร่วม 45 คน

 

 

สาว สาว ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล  และผ้าขนหนูสีสันสวยงามแจกเป็นที่ระลึกสำหรับบุคลากรทุกคนที่ลงทะเบียน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

สองสาว หนึ่งหนุ่ม รับลงทะเบียนกลุ่ม 4  ตลาดเกษตร ม.อ.

 

บรรยากาศการลงทะเบียน

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวรายงาน


 

เข้าแถวรับฟังคำชี้แจง

 

ฝ่ายสวัสดิการ  เตรียมให้บริการ

 

เตรียมชงกาแฟ  และชา  เพื่อให้บริการ

 

บริการจัดส่งน้ำ-ขนม  ไปกลุ่มต่าง ๆ

 

การปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ

 

ผมเต็มที่ครับ

 

ทำความสะอาดตลาดเกษตร ม.อ.

 

 

จับรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม Bib Cleaning Day

ส่วนหนึ่งของผู้โชคดี บุคลากรและนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน (รางวัลเยอะมาก)

 

สาว สาว  หนุ่ม หนุ่ม ฝ่ายสวัสดิการ  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


 

สาว สาว   ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 

ขอบคุณภาพจากคุณศรีนรา  แมเราะ  คุณสกนธ์  รัตนโกศล


ติดตามผลการประเมิน Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่


พบกันอีกครั้ง เดือน กุมภาพันธ์  2560  กับกิจกรรม  Big Cleaning Day  ปีการศึกษา 2559

 


หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2559 17:21 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

นับว่าเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งบุคลากรทุกท่านช่วยกันทำความสะอาดบ้านของเราให้น่าอยู่นะค่ะ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น