นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Piano
Ico64
สโรชา รัตนะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(0) Patent

วันนี้ได้เปิดเข้าหน้า web ของมหาวิทยาลัยฯhttp://www.psu.ac.th/node/1503เลยหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ หลังจากยื่นจดอนุสิทธิบัตร ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2551 ล่วงเลยจนถึงวันนี้ก็ปีกว่าๆ ที่อนุสิทธิบัตรออก (-“-) หลังจากนั้นเพียงไม่นาน... more »
By Piano   created: 24 November 2009 14:36 Modified: 24 November 2009 14:36 [ Report Abuse ]