นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เกิดขึ้นตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย เลขที่ 0679 ลงวันที่1 พฤษภาคม 2552 ปัจจุบันโครงการจัดตั้งฯ ได้มีสถานที่อยู่ที่อาคารบริหารชั้น 6 ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ การติดต่อผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งคณ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เนาวรัตน์ สอิด   created: 09 March 2010 22:18 Modified: 09 March 2010 22:18 [ Report Abuse ]

(0) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ Voice over IP

เนื่องจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ Voice over IP (VoIP) เพื่อให้ระบบโดยรวมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น.ซึ่งมีผลกระทบทำให้โทรศัพท์ไอพีโฟนทั้งหมดในบริเวณ- คณ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เนาวรัตน์ สอิด   created: 15 January 2010 13:44 Modified: 15 January 2010 13:49 [ Report Abuse ]

(0) ยกเลิกการอบรมวันอาทิตย์ที่ 13

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอยกเลิกอบรมหลักสูตร ท่องเว็บด้วย IE และการใช้Webmail 2/53 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.โดยจะแจ้งdesofdkiเปิดครั้งต่อไปให้ทราบในเดือนมกราคม 2552จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เนาวรัตน์ สอิด   created: 11 December 2009 15:27 Modified: 11 December 2009 15:27 [ Report Abuse ]

(0) โทรศัพท์คณะวิทย์ นิดิ ทะเบียนกลาง ใช้งานได้ปกติแล้ว

ตามที่ได้แจ้งว่าตู้สาขาบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ขัดข้องทำให้โทรศัพท์ ติดต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และกองทะเบียน ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้ศุนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการซ่อม แซมให้สามารถใช้การได้เป็นปกติแล้วตั้งแต่เวลาประมาณ 11.30 น.จึงเรียนมาเพื... more »
By เนาวรัตน์ สอิด   created: 24 November 2009 13:29 Modified: 24 November 2009 13:29 [ Report Abuse ]

(0) โทรศัพท์ คณะวิทยฯ นิติศาสตร์ และกองทะเบียนขัดข้อง

เกิดข้อขัดข้องกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของคณะวิทยาศาสตร์ วันนี้ (23 พ.ย. 52) ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ส่งผลให้โทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ กองทะเบียนฯ และคณะนิติศาสตร์ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาขออภัยในความไม่สะดวก... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เนาวรัตน์ สอิด   created: 24 November 2009 08:59 Modified: 24 November 2009 09:04 [ Report Abuse ]

(0) e-mail หลอกลวง

ช่วงนี้ มี e-mail หลอกลวงเข้ามาสู่ระบบ mail ของมหาวิทยาลัยบ่อยๆ ผู้ดูแลระบบ คุณคณกรณ์ ได้แนะนำวิธี ดูว่า mail นั้น หลอกหรือเปล่า แนะนำไว้ที่http://share.psu.ac.th/blog/kx-note/13929หวังว่า เราท่าน ทุกคน จะไม่โดนหลอกกันค่ะ;) more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เนาวรัตน์ สอิด   created: 29 September 2009 13:18 Modified: 29 September 2009 13:18 [ Report Abuse ]

(0) โทรศัพท์ของคณะวิศวฯใช้งานได้แล้ว

เรียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ทุกท่านเนื่องจากเกิดข้อขัดข้องกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 52 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.ส่งผลให้โทรศัพท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่สามารถใช้งานได้ยกเว้นโทรศัพท์ภายในอาคารศูนย์วิจัยวิศวกรรมประยุกต์บัดนี้... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เนาวรัตน์ สอิด   created: 26 September 2009 09:38 Modified: 26 September 2009 09:42 [ Report Abuse ]

(3) เตือนภัยและสืบหาเบาะแสผู้ร้าย

อาจารย์ธัชชัย เอ้งฉ้วน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝาก ให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังบุคลากร ทุกท่านเพื่อสืบหาเบาะแสผู้รายก่อเหตุโจรกรรม คอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ Apple รุ่น MacbookProไปจากห้องพักอาจารย์ R303 อาคารเรียนและปฏิบัติการรว... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เนาวรัตน์ สอิด   created: 21 November 2008 15:13 Modified: 21 November 2008 15:19 [ Report Abuse ]

(2) สาเหตุของการล่มของ VCR

มีผู้ใช้บริการหลายท่านสอบถามมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง บริการ VCR ซึ่งปัจจุบันนี้มีปัญหาในการใช้งาน โดยเดิมระบบ VCR เป็นบริการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายหลังได้ย้ายไปอยู่ในความดูแลของศูนย์สื่อการเรียนรู้ และทางศูนย์สื่อการเรียนรู้ได้นำ server มาฝาก... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เนาวรัตน์ สอิด   created: 18 November 2008 10:40 Modified: 18 November 2008 10:40 [ Report Abuse ]

(0) เปิดรายวิชาคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ ภาคฤดูร้อน 3/2550

ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรายวิชา 345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ (Computers and Application) ภาคฤดูร้อน 3/2550 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนไปตามแผนของหลักสูตร หรือยังไม่ผ่านรายวิชานี้ โดยจะรับจำ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เนาวรัตน์ สอิด   created: 29 January 2008 11:07 Modified: 29 January 2008 11:07 [ Report Abuse ]