นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 38 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 1980 1
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ Voice over IP 1732 0
ยกเลิกการอบรมวันอาทิตย์ที่ 13 1755 0
โทรศัพท์คณะวิทย์ นิดิ ทะเบียนกลาง ใช้งานได้ปกติแล้ว 1705 0
โทรศัพท์ คณะวิทยฯ นิติศาสตร์ และกองทะเบียนขัดข้อง 1587 0
e-mail หลอกลวง 1619 0
โทรศัพท์ของคณะวิศวฯใช้งานได้แล้ว 1544 0
เตือนภัยและสืบหาเบาะแสผู้ร้าย 2678 3
สาเหตุของการล่มของ VCR 1818 2
เปิดรายวิชาคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ ภาคฤดูร้อน 3/2550 1978 0
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขยายเวลาเปิดถึงเที่ยงคืน 1364 0
กำหนดการอบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม - มีนาคม 2551 1395 2
ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ทุนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน “Microsoft Office Specialist Olympic ครั้งที่6 1601 4
หยุดให้บริการ Dial-up MODEM หมายเลข 4999 1532 0
สาธิตระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ALIST) ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1970 0
กำหนดการอบรมเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 1384 0
อบรมคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ 1554 0
ปรับปรุงระบบเครือข่าย 2229 0
กำหนดการและกิจกรรม Are U Ready? 1739 0
ARE “U” READY? 1351 0
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Microsoft Certifications (MCTS, MCPD) 1825 3
ถ่ายทอดสัมมนาผ่านอินเตอร์เน็ต ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 1953 2
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค ราคาพอเพียง [C] 6773 6
ขยายวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 2249 2
โปรแกรมสยบไวรัสจากแฟลชไดรว์ - CPE17 AutoRun Killer 8906 5
งดให้บริการตรวจข้อสอบ 11-18 ธค.50 1428 0
จัดอบรม Multimedia และ การใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ เพิ่ม 2126 0
UniNet จะทำการขยายวงจร สื่อสัญญาณความเร็วสูง 1614 1
ชมรมจักรยาน 2518 7
รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบเอกสาร Edoc 1707 2
กำหนดการอบรมคอมพิวเตอร์เดือน พย.-ธ.ค. [C] 1738 0
ทีมศูนย์คอมพิวเตอร์ ดูงานบริษัทลูกค้าที่ อเมริกา [C] 2556 3
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ไปสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน [C] 1764 0
ศูนย์คอมฯ มอ.เตรียมบุคลากรจัดทำ E-learning ให้นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2665 5
งดบริการนอกเวลาราชการ 1722 0
โทรศัพท์และ ADSL บริเวณที่พักบุคลากรอาจใช้งานไม่ได้ 2885 7
การอบรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตุลาคม-พฤศจิกายน 3032 0
ศูนย์คอมพิวเตอร์รับสมัครงาน 18 ตำแหน่ง 3053 0