นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) กิจกรรมการประกวดวาดภาพและผลการประกวด

เดือนสิงหาคม เป็นช่วงเดือนที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายภายในรั้วมหาวิทยาลัย ม.อ.ของเรา ไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรภาคใต้ ม.อ.วิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ พร้อมกับปรับเปลี่ยนในการเริ่มเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาทุกคนทั้งที่เป็นรุ่นพี่และรุ่นแรกต้องรับสภาพด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 10 สิงหาคม 2557 14:09 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2557 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อบรม#นักศึกษาสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานก่อนเดินทางไปยังสถานประกอบการต่างๆ ทางหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษาร่วมด้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 04 กันยายน 2554 20:13 แก้ไข: 04 กันยายน 2554 20:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) รายชื่อกลุ่มอีเมล์และสมาชิกเพื่อการติดต่อสื่อสาร

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำรายชื่อกลุ่มอีเมล์ เพื่อเป็นประโยชน์และความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยและ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับกลุ่มอีเมล์ของคณะทรัพยาฯ ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกกลุ่มอีเมล์ของภาควิชา/หน่วยงาน โดย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บิวตี้   สร้าง: 11 มีนาคม 2554 10:22 แก้ไข: 11 มีนาคม 2554 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ขยายผล "Dropdown list เพื่อการปฏิบัติงาน"

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมความรู้ขยายผลสู่ภาคปฏิบัติ ต่อยอด ..จากขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ทำให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรสามารถฝึกปฏิบัติและทบทวนความรู้ในการนำประโยชน์ไปใช้งานภายในหน่วยงานของตนเอง ในการลดขั้นตอน ลด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บิวตี้   สร้าง: 31 มีนาคม 2553 10:18 แก้ไข: 01 เมษายน 2553 09:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ปรับปรุงระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์

ในปีการศึกษา 2552 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีการปรับปรุงระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.50 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่จะต้องมีการจัดเก็บ logfile การใช้งานบนระบบเครือข่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บิวตี้   สร้าง: 02 มิถุนายน 2552 18:06 แก้ไข: 02 มิถุนายน 2552 18:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) เชิญชวนนักศึกษา NR ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาได้ประสานงานกับทางหอสมุดกลาง ในการนำโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ELLIS มาติดตั้งใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ ทธ. 255 อาคาร 2 ชั้น 2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเริ่มเปิดใช้งาน ในวันนี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย บิวตี้   สร้าง: 01 กรกฎาคม 2551 09:33 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2551 13:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]