นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 17 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การใช้แบบสำรวจ Online ด้วย LimeSurvey 1541 0
Happy Big Cleaning Day!! 1279 1
ทรูสุขx3 1108 1
ร่วมใจเดิน-วิ่งตามรอยพ่อหลวงปี ๒๕๕๗ 977 0
ความสุขเล็กเล็ก..น้อยน้อย 13845 4
สุขาอยู่หนใด : ส้วมสาธารณะ 2480 2
AARทะเลบัน#สิ่งประทับใจกับสิ่งที่คาดหวัง[2] ปิดเซท 2194 10
AARทะเลบัน#สิ่งประทับใจกับสิ่งที่คาดหวัง[1] 1949 13
กิจกรรม Walk Rally สานสัมพันธ์#ปีใหม่ 2556 2392 1
กิจกรรมบริจาคโลหิต..ออมพลังทำความดี 2687 0
ความสุขในห้องสี่เหลี่ยมๆกับการพบปะวง share เรียนรู้ 2754 4
สิ่งดีๆ กับความทรงจำ จากผู้เกษียณ เชาว์ สุวรรณรัตน์ 2138 2
อยากเล่า..กับปัญหาการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ที่ต้องคำนึงกัน!! ^^ 9714 11
ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย 3529 9
cc สัญจรคณะทรัพย์ฯ 2244 3
เก็บมาฝากกับบรรยากาศการจัดฝึกอบรม share ชาวทรัพยฯ 1531 2
เหตุการณ์อบรม share ครั้งที่ 3 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1736 4