นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Bravo1
Ico64
นาง จรรยา อินทมณี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสาตร์ชำนาญงานพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

(0) แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน 4

การสร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือขึ้นใช้งาน หรือทดแทนของเก่าที่ล้าสมัย ชำรุดเป็นแนวทางสร้างผลงานที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมาก เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ไม่ค่อยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าครุภัณฑ์ จึงต้องใช้เงินรายได้ในการจัดหา และเงินรายได้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Bravo1   สร้าง: 03 กรกฎาคม 2555 09:42 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2555 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน 3

รูปแบบของผลงาน จากที่ได้กล่าวมาแล้วถึงแนาทางในการสร้างผลงาน คราวนี้ลองมาดูแนวทาง เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด ต่อๆไปเราจะถึงเป้หมายได้ไม่ยาก 1. การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการจัดทำขั้นตอนตามลำดับกิจกรรมดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสะดวก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Bravo1   สร้าง: 02 กรกฎาคม 2555 09:35 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2555 09:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน 2

ศักยภาพของตนเอง ศักยภาพของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ บวกกับแรงจูงใจ จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่า เรากำลังทำอะไร มีความถนัด ความเชี่ยวชาญด้านไหน แล้วมาเริ่มต้นที่จะนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้งาน......โดยเริ่มต้นจาก....... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Bravo1   สร้าง: 29 มิถุนายน 2555 09:40 แก้ไข: 29 มิถุนายน 2555 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน

ที่ใช้หัวข้อเรื่องเน้นว่า..... สายสนับสนุน.... เพราะ สายงานอื่น เช่น อาจารย์ แพทย์ ฯลฯ โดยลักษณะงานประจำต้องมีการค้นคว้า แก้ปัญหา วิจัย อันเป็นเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายอยู่แล้ว ส่วนสายสนับสนุน ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี......อย่างไรก็ตามเป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Bravo1   สร้าง: 28 มิถุนายน 2555 10:16 แก้ไข: 28 มิถุนายน 2555 10:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) จากงานประจำสู่งานวิจัย ตอนจบ

ความสำคัญของบุคลากรทุกส่วนในองค์กรและการสนับสนุนของหน่วยงาน สิ่งสำคัญที่สุดของบทสุดท้ายนี้ มีความสำคัญมาก ความหวังหรือความตั้งใจที่มีอยู่ไม่สามารถจะสำเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมื่อจากบุคลากรในองค์กร และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ การได้รับการสนับสน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Bravo1   สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2554 14:03 แก้ไข: 04 พฤศจิกายน 2554 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) จากงานประจำสู่งานวิจัย ตอน 2

2. สิ่งแวดล้อมที่ทำงาน ลักษณะหน้าที่ประจำ และการเชื่อมโยงกับชุมชน เมื่อเราทำงานในหน่วยงาน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คืด ความร่วมมือกันในหน่วยงาน เช่น ในหน่วยงานมีคณาจารย์ ชึ่งมีงานวิจัย มีนักศึกษา ป.โท ป. เอก ช่วยทำงานวิจัย ต้องมาขอความช่วยเหลือใน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Bravo1   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2554 12:52 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2554 12:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) จากงานประจำสู่งานวิจัย

มีน้องๆ หลายคนถามว่า พี่ทำอย่างไรจึงมีผลงานวิจัยออกมาเป็นระยะๆ และมีไปร่วมประชุมวิชาการทุกปี ???. สิ่งที่เกื้อหนุนต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน มีหลายประการ ได้แก่ ความรู้และทักษะของตัวเรา สิ่งแวดล้อมที่ทำงาน และลักษณะหน้าที่ประจำ การเชื่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Bravo1   สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2554 16:46 แก้ไข: 01 พฤศจิกายน 2554 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]