นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1661
ความเห็น: 2

กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม

ในตอนที่ผมเป็นวัยรุ่น 30 ปีที่แล้ว ผมรู้สึกประทับใจกับวลีนี้เป็นอย่างมาก วลีนี้เป็นวลีในหนังสือกำลังภายในที่ผมติดจนงอมแงมในระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัย ตราบจนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังติดอยู่

ถ้าถามว่าติดขนาดไหนก็สามารถตอบได้ว่า ติดขนาดที่ตอนเรียนปีที่ 2 เรียนจนเหลือเกรดประจำเทอมเพียง 1.95 นะครับ ติดจนอ่านหนังสือกำลังภายในหมดห้องสมุดของจุฬาฯ และหาร้านเช่าแถวบางลำภูอ่านจนหมดร้าน เรียกว่าไปนั่งอ่านตั้งแต่เปิดร้านสักสิบโมงเช้า อ่านจนถึง 5 โมงเย็น ก็เช่าหนังสือมาอ่านต่อที่บ้าน ที่ต้องทำอย่างนี้เพราะไม่มีค่ามัดจำหนังสือพอ และเขาก็กำหนดจำนวนเล่มให้เช่าด้วย หมดจากร้านแถวบางลำภูก็ไปหาร้านแถววงเวียนใหญ่อ่านต่อครับ

ผมก็คงเหมือนคนอ่านกำลังภายในส่วนมากที่ชื่นชมในนักเขียนไม่กี่คน 1. โกวเล้ง 2. กิมย้ง (ผู้เขียนมังกรหยก กระบี่เย้ยยุทธจักร อุ้ยเสี่ยวป้อฯ) ซึ่งจะแบ่งฝ่ายค่ายพรรคที่มีชื่อเสียงและประกาศตนว่าเป็นฝ่ายธรรมะ เช่น เสี่ยวลิ้มยี่ บู๊ตึง ค่ายพรรคที่เกิดภายหลังที่ไม่ได้ยึดถือหลักการเดิมก็ถูกผลักให้เป็นฝ่ายอธรรม เช่น เม้งก่า

ซึ่งความจริงบุคคลในแต่ละพรรคก็มีความประพฤติเป็นธรรมะและอธรรมปะปนกัน บางคนที่เป็นธรรมะปลอม ๆ ก็มี (วิญญูชนจอมปลอม) บางคนก็ทั้งทำดีและทำชั่ว (ในมุมมองสมัยนั้น) ปะปนกัน จนได้ชื่อว่าอยู่ในพวกกึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม

อันที่จริงไม่ว่าธรรมะ อธรรม ก็เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาทั้งสิ้น ตามค่านิยมของสังคมสมัยนั้น ๆ มากกว่า

ผมฟังจากคุณ สันติสุข โสภณสิริที่ได้รับเชิญมาขยายความในวันเผาสรีระร่างของหลวงตามหาบัว ทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกมาก เกี่ยวกับเรื่องราวของวัดและพระสงฆ์ไทยที่เป็นพระป่า ผมพบว่าคุณสันติสุขพูดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายอย่างน่าประทับใจ ตอนหนึ่งท่านยังพูดว่า หลวงตามหาบัวมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดุมาก จนคุณสันติสุขไม่กล้าเข้าไปเรียนรู้และเข้าไปเรียนรู้จากหลวงตาเมื่อกิตติศัพท์ความดุของท่านเริ่มคลายลงแล้ว ความดุของหลวงตาก็คงมาจากความมุ่งมั่นที่ต้องการสอนต้องการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติแก่ศิษย์ที่ตั้งใจจริงเท่านั้น กล่าวว่าท่านไม่สอนพระระดับอนุบาล

แนวคิดการเป็นมหานิกายกับธรรมยุต ก็ยังเป็นกำแพงบาง ๆ กั้นระหว่างหมู่คณะสงฆ์ของไทยอยู่ จนเกิดการไม่สอนธรรมะหรือถ่ายทอดธรรมะหากเป็นสงฆ์ต่างนิกายกัน แต่ในปัจจุบันข้อจำกัดส่วนนี้เริ่มคลายลงแล้ว ตัวอย่างที่เห็นชัดคงเป็นกรณีหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ชากระมังครับ

ผมก็คิดว่าเป็นการดี ที่ทัศนะคติการแบ่งนิกายของสงฆ์นั้นเบาบางลง แต่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของฝ่ายฆราวาสทำไมเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ เพราะในท้ายที่สุด ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นฝ่ายธรรมะ 100% ผมก็เห็นเป็นกึ่งธรรมะ กึ่งอธรรมอยู่ร่ำไป กล่าวคือ ก็มีทั้งส่วนที่ผมเห็นชอบและส่วนที่ผมไม่เห็นชอบด้วยเสมอ

ถูกหรือผิด เป็นเรื่องสมมติ?? ธรรมะ และอธรรม ก็อาจเป็นเรื่องสมมติเช่นกัน เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ ใครถูก-ใครผิด เมื่อ 50 ปีก่อนไทยต่อต้านคอมมิวนิสต์ แต่ในปัจจุบันเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเหล่านี้

มายา? เรื่องต่าง ๆ บอกเราว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องจนมากเกินไป จนเกินงามได้หรือไม่?

บันทึกไว้ ในวันที่ deterrence ถูกยกมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรอง เช่น การปิดถนนสาธารณะเพื่อเปิดการเจรจาราคาข้าว

ผม..เอง

created: 07 March 2011 17:09 Modified: 07 March 2011 17:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
รัก [IP: 125.27.4.201]
08 March 2011 23:15
#64129

ผมว่าคุณคิดเหมือน  นักพรตลัทธิเต๋า  ใช่บู๊ตึงหรือเปล่าครับ

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
10 March 2011 14:25
#64165

ขอแลกเปลี่ยนนะคะ  

 สิ่งนี้เป็นความคิดเห็นไม่มีถูกหรือผิด     โดยยึดนิยามที่ว่า  ความถูกต้องดูที่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ไม่ได้ทำให้ใครทุกข์(เราได้รู้ความคิดเห็นของกันและกัน)  สิ่งนี้คือความจริงเป็นธรรมะ    เป็นอธรรมก็ต่อเมื่อมาปรุง แยกแยะ  เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก มีการแสดงออกทางกาย  วาจา  ใจ  ที่ทำให้ตนเองหรือคนอื่นเกิดทุกข์

      สิ่งยึดเป็นที่พึ่งสำหรับตนเองตามการอธิบายของท่านอาจารย์พุทธทาส   ธรรม  คือความจริงที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติ   เป็นไปตามกฎของธรรมชาติและรับผลตามกฎของธรรมชาติ

      สิ่งนี้คือกฎแห่งกรรม  "ทำดี...ดี  ทำชั่ว..ชั่ว"  การได้ดีหรือไม่ได้(ตัวนี้แหละสมมุติ) มีเหตุปัจจัยอีกมากมายที่มาเกี่ยวข้อง  ขึ้นกับการสะสมบุญหรือแต้มคะแนนของบารมีที่ได้ทำมาแล้วด้วย

         จบด้วยสาธุ

           เจริญธรรมสำนึกดีพึงมีแก่"ยาดม" และผู้ที่มีความปรารถนาทุกท่านค่ะ

 

      

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.216.28.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ