นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญญาและการบูรณาการ 959 0
awareness: ความตระหนัก 836 0
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 928 1
ปรับวิธีการสอนใหม่ 1010 4
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้ 899 0
ปัญหาของสังคมไทย 1 988 0
การสอนและการประเมินผล 1061 0
คุมสอบ, emphaty และวินัย 767 0
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 810 1
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน 708 0
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 711 2
PSU Chem Eng Society 2015 1020 0
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 846 0
การสอนในสัปดาห์แรก 799 0
To Sir With Love: weak from strong 878 2
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้ 1171 0
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ 1024 0
การสอนหนังสือแบบแกะดำ 832 1
การลงทุนในการศึกษาไทย 829 0
Black Diamond: @Taiping 1080 1
หน้าที่ของครู 1092 0
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 957 2
Thinking Classroom 1: Educated Person 1183 0
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 999 3
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง 1076 1
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม 1043 0
เห็นใจและเข้าใจ (empathy) 1898 2
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1) 1434 3
Lean and Mean 2186 0
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied 1877 1
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว? 1633 4
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ 2134 7
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก 1510 4
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง 1749 3
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง 1756 1
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น 1536 3
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ 1447 1
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น 1645 6
เกลียวความรู้ 1861 2
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา 2257 1
เพราะเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 1522 4
ค่าครองชีพสูง 1438 3
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว 1458 1
ความไม่เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ KM 1404 8
โจทย์วิจัยในการบริหารภาควิชา 1507 2
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2054 4
ระบบประเมินระบบใหม่ 1918 4
บางเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี, เอดส์ และเด็ก 1423 3
ตาวิเศษควรกลับมา 1631 1
สมัชชาสุขภาพ: น้ำมันทอดใช้ซ้ำ 1710 4
workshop competency ที่บ้านตะวันออก 1526 1
จับฉ่าย competency (5) 1619 4
จับฉ่าย competency (4) 1317 1
เวลาสุกดิบ 1458 5
การไปแสวงบุญที่ นคร มักกะห์เริ่มแล้ว 29 ก.ย.-9ต.ค. 54 1664 1
จับฉ่าย competency (3) 1428 0
จับฉ่าย Competency (2) 2140 2
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา 1759 2
Mid Point มหัศจรรย์ 1990 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2) 1634 0
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (1) 2135 1
ปัจจุบันมาจากอดีต และอนาคตมาจากปัจจุบัน (1) 1574 2
ประเมิน 360 องศา ครั้งที่ 2 1702 1
ชำรุด 1947 1
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: คุณสายอุสาห์ อินเอก 1747 1
Enjoy Working 1591 3
ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ 1998 3
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 2627 2
Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก 2290 3
การใช้ Skype ในการประชุมทางไกล 3128 2
การเดินทางและความเสี่ยง 1360 0
Back to School: 2554 1299 0
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า 1489 0
องค์กรปรนัย??? 1753 1
จากพี่คนหนึ่งถึงน้อง 1473 6
High Speed Driving Force to PSU Great Achievement: AAR 2015 5
กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม 1617 2
ประเมิน 360 องศาภาควิชา 1351 0
กุมภาพันธ์ 2554: เดือนแห่งความรักและความสุข (เป็นพิเศษ) 1178 1
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม (Social Learning Theory) 4476 0
ศิลปะของความพอดี 2: win/win และ win/lose 1639 0
ศิลปะของความพอดี 1 1461 1
ซุปเปอร์แคชเชียร์@Sugar Rock 1956 1
การประยุกต์ใช้ empowerment ในภาควิชาฯ 1658 0
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 2236 0
Comfort Zone 2436 0
คนช่างฝัน 2554 1309 0
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) 2123 1
เด็กเอย..เด็กน้อย 1460 0
ชีวิตมีความหมายด้วยความท้าทาย 1423 3
35 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1318 0
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ติด ร. 1428 1
นักพัฒนาบุคลิกภาพ 1610 6
ครึ่งหนึ่งเพื่อหา..ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ 1269 1
Win Small but Win Often 1581 1
แนะนำ: บ้านตะวันออก 1302 0
ความสุขของกระทะ 1401 6