นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญญาและการบูรณาการ 1187 0
awareness: ความตระหนัก 1160 1
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1200 1
ปรับวิธีการสอนใหม่ 1256 4
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้ 1133 0
ปัญหาของสังคมไทย 1 1250 0
การสอนและการประเมินผล 1351 0
คุมสอบ, emphaty และวินัย 1029 0
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 1046 1
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน 931 0
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 909 2
PSU Chem Eng Society 2015 1228 0
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1033 0
การสอนในสัปดาห์แรก 1009 0
To Sir With Love: weak from strong 1055 2
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้ 1349 0
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ 1157 0
การสอนหนังสือแบบแกะดำ 1002 1
การลงทุนในการศึกษาไทย 1053 0
Black Diamond: @Taiping 1281 1
หน้าที่ของครู 1335 0
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1134 2
Thinking Classroom 1: Educated Person 1351 0
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 1154 3
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง 1247 1
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม 1217 0
เห็นใจและเข้าใจ (empathy) 2057 2
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1) 1614 3
Lean and Mean 2390 0
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied 2109 1
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว? 1850 4
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ 2354 7
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก 1694 4
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง 1951 3
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง 1942 1
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น 1702 3
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ 1597 1
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น 1793 6
เกลียวความรู้ 2029 2
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา 2525 1
เพราะเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 1693 4
ค่าครองชีพสูง 1596 3
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว 1612 1
ความไม่เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ KM 1518 8
โจทย์วิจัยในการบริหารภาควิชา 1704 2
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2249 4
ระบบประเมินระบบใหม่ 2110 4
บางเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี, เอดส์ และเด็ก 1552 3
ตาวิเศษควรกลับมา 1751 1
สมัชชาสุขภาพ: น้ำมันทอดใช้ซ้ำ 1834 4
workshop competency ที่บ้านตะวันออก 1671 1
จับฉ่าย competency (5) 1772 4
จับฉ่าย competency (4) 1466 1
เวลาสุกดิบ 1594 5
การไปแสวงบุญที่ นคร มักกะห์เริ่มแล้ว 29 ก.ย.-9ต.ค. 54 1820 1
จับฉ่าย competency (3) 1582 0
จับฉ่าย Competency (2) 2308 2
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา 1990 2
Mid Point มหัศจรรย์ 2161 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2) 1859 0
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (1) 2295 1
ปัจจุบันมาจากอดีต และอนาคตมาจากปัจจุบัน (1) 1675 2
ประเมิน 360 องศา ครั้งที่ 2 1799 1
ชำรุด 2072 1
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: คุณสายอุสาห์ อินเอก 1893 1
Enjoy Working 1727 3
ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ 2161 3
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 2809 2
Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก 2545 3
การใช้ Skype ในการประชุมทางไกล 3360 2
การเดินทางและความเสี่ยง 1512 0
Back to School: 2554 1422 0
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า 1593 0
องค์กรปรนัย??? 1863 1
จากพี่คนหนึ่งถึงน้อง 1571 6
High Speed Driving Force to PSU Great Achievement: AAR 2108 5
กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม 1684 2
ประเมิน 360 องศาภาควิชา 1420 0
กุมภาพันธ์ 2554: เดือนแห่งความรักและความสุข (เป็นพิเศษ) 1272 1
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม (Social Learning Theory) 4589 0
ศิลปะของความพอดี 2: win/win และ win/lose 1727 0
ศิลปะของความพอดี 1 1564 1
ซุปเปอร์แคชเชียร์@Sugar Rock 2047 1
การประยุกต์ใช้ empowerment ในภาควิชาฯ 1746 0
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 2344 0
Comfort Zone 2598 0
คนช่างฝัน 2554 1399 0
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) 2204 1
เด็กเอย..เด็กน้อย 1534 0
ชีวิตมีความหมายด้วยความท้าทาย 1521 3
35 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1399 0
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ติด ร. 1505 1
นักพัฒนาบุคลิกภาพ 1682 6
ครึ่งหนึ่งเพื่อหา..ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ 1336 1
Win Small but Win Often 1724 1
แนะนำ: บ้านตะวันออก 1388 0
ความสุขของกระทะ 1473 6