นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญญาและการบูรณาการ 1271 0
awareness: ความตระหนัก 1246 1
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1279 1
ปรับวิธีการสอนใหม่ 1340 4
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้ 1219 0
ปัญหาของสังคมไทย 1 1355 0
การสอนและการประเมินผล 1472 0
คุมสอบ, emphaty และวินัย 1121 0
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 1128 1
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน 1010 0
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 992 2
PSU Chem Eng Society 2015 1305 0
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1105 0
การสอนในสัปดาห์แรก 1088 0
To Sir With Love: weak from strong 1133 2
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้ 1408 0
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ 1216 0
การสอนหนังสือแบบแกะดำ 1063 1
การลงทุนในการศึกษาไทย 1127 0
Black Diamond: @Taiping 1357 1
หน้าที่ของครู 1419 0
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1185 2
Thinking Classroom 1: Educated Person 1417 0
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 1213 3
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง 1310 1
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม 1274 0
เห็นใจและเข้าใจ (empathy) 2130 2
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1) 1687 3
Lean and Mean 2484 0
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied 2181 1
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว? 1929 4
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ 2430 7
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก 1786 4
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง 2027 3
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง 2009 1
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น 1784 3
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ 1663 1
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น 1838 6
เกลียวความรู้ 2100 2
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา 2604 1
เพราะเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 1770 4
ค่าครองชีพสูง 1658 3
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว 1669 1
ความไม่เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ KM 1591 8
โจทย์วิจัยในการบริหารภาควิชา 1763 2
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2327 4
ระบบประเมินระบบใหม่ 2176 4
บางเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี, เอดส์ และเด็ก 1609 3
ตาวิเศษควรกลับมา 1797 1
สมัชชาสุขภาพ: น้ำมันทอดใช้ซ้ำ 1893 4
workshop competency ที่บ้านตะวันออก 1740 1
จับฉ่าย competency (5) 1834 4
จับฉ่าย competency (4) 1527 1
เวลาสุกดิบ 1662 5
การไปแสวงบุญที่ นคร มักกะห์เริ่มแล้ว 29 ก.ย.-9ต.ค. 54 1889 1
จับฉ่าย competency (3) 1645 0
จับฉ่าย Competency (2) 2377 2
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา 2063 2
Mid Point มหัศจรรย์ 2228 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2) 1925 0
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (1) 2366 1
ปัจจุบันมาจากอดีต และอนาคตมาจากปัจจุบัน (1) 1723 2
ประเมิน 360 องศา ครั้งที่ 2 1842 1
ชำรุด 2133 1
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: คุณสายอุสาห์ อินเอก 1957 1
Enjoy Working 1790 3
ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ 2228 3
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 2876 2
Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก 2668 3
การใช้ Skype ในการประชุมทางไกล 3439 2
การเดินทางและความเสี่ยง 1579 0
Back to School: 2554 1479 0
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า 1658 0
องค์กรปรนัย??? 1913 1
จากพี่คนหนึ่งถึงน้อง 1631 6
High Speed Driving Force to PSU Great Achievement: AAR 2155 5
กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม 1732 2
ประเมิน 360 องศาภาควิชา 1448 0
กุมภาพันธ์ 2554: เดือนแห่งความรักและความสุข (เป็นพิเศษ) 1308 1
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม (Social Learning Theory) 4636 0
ศิลปะของความพอดี 2: win/win และ win/lose 1757 0
ศิลปะของความพอดี 1 1597 1
ซุปเปอร์แคชเชียร์@Sugar Rock 2079 1
การประยุกต์ใช้ empowerment ในภาควิชาฯ 1773 0
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 2383 0
Comfort Zone 2682 0
คนช่างฝัน 2554 1426 0
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) 2232 1
เด็กเอย..เด็กน้อย 1559 0
ชีวิตมีความหมายด้วยความท้าทาย 1560 3
35 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1420 0
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ติด ร. 1529 1
นักพัฒนาบุคลิกภาพ 1701 6
ครึ่งหนึ่งเพื่อหา..ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ 1370 1
Win Small but Win Often 1757 1
แนะนำ: บ้านตะวันออก 1424 0
ความสุขของกระทะ 1514 6