นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญญาและการบูรณาการ 1097 0
awareness: ความตระหนัก 1038 1
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1098 1
ปรับวิธีการสอนใหม่ 1168 4
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้ 1030 0
ปัญหาของสังคมไทย 1 1152 0
การสอนและการประเมินผล 1243 0
คุมสอบ, emphaty และวินัย 933 0
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 940 1
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน 843 0
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 817 2
PSU Chem Eng Society 2015 1121 0
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 946 0
การสอนในสัปดาห์แรก 918 0
To Sir With Love: weak from strong 973 2
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้ 1278 0
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ 1099 0
การสอนหนังสือแบบแกะดำ 932 1
การลงทุนในการศึกษาไทย 958 0
Black Diamond: @Taiping 1190 1
หน้าที่ของครู 1238 0
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1058 2
Thinking Classroom 1: Educated Person 1280 0
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 1091 3
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง 1181 1
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม 1150 0
เห็นใจและเข้าใจ (empathy) 1986 2
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1) 1534 3
Lean and Mean 2293 0
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied 2017 1
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว? 1753 4
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ 2261 7
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก 1605 4
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง 1858 3
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง 1846 1
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น 1624 3
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ 1511 1
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น 1720 6
เกลียวความรู้ 1954 2
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา 2423 1
เพราะเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 1618 4
ค่าครองชีพสูง 1524 3
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว 1537 1
ความไม่เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ KM 1461 8
โจทย์วิจัยในการบริหารภาควิชา 1618 2
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2168 4
ระบบประเมินระบบใหม่ 2019 4
บางเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี, เอดส์ และเด็ก 1488 3
ตาวิเศษควรกลับมา 1695 1
สมัชชาสุขภาพ: น้ำมันทอดใช้ซ้ำ 1779 4
workshop competency ที่บ้านตะวันออก 1591 1
จับฉ่าย competency (5) 1699 4
จับฉ่าย competency (4) 1394 1
เวลาสุกดิบ 1520 5
การไปแสวงบุญที่ นคร มักกะห์เริ่มแล้ว 29 ก.ย.-9ต.ค. 54 1733 1
จับฉ่าย competency (3) 1510 0
จับฉ่าย Competency (2) 2231 2
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา 1884 2
Mid Point มหัศจรรย์ 2080 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2) 1764 0
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (1) 2227 1
ปัจจุบันมาจากอดีต และอนาคตมาจากปัจจุบัน (1) 1625 2
ประเมิน 360 องศา ครั้งที่ 2 1755 1
ชำรุด 2008 1
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: คุณสายอุสาห์ อินเอก 1829 1
Enjoy Working 1659 3
ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ 2102 3
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 2727 2
Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก 2438 3
การใช้ Skype ในการประชุมทางไกล 3255 2
การเดินทางและความเสี่ยง 1438 0
Back to School: 2554 1359 0
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า 1537 0
องค์กรปรนัย??? 1800 1
จากพี่คนหนึ่งถึงน้อง 1523 6
High Speed Driving Force to PSU Great Achievement: AAR 2069 5
กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม 1650 2
ประเมิน 360 องศาภาควิชา 1389 0
กุมภาพันธ์ 2554: เดือนแห่งความรักและความสุข (เป็นพิเศษ) 1239 1
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม (Social Learning Theory) 4548 0
ศิลปะของความพอดี 2: win/win และ win/lose 1695 0
ศิลปะของความพอดี 1 1537 1
ซุปเปอร์แคชเชียร์@Sugar Rock 2008 1
การประยุกต์ใช้ empowerment ในภาควิชาฯ 1712 0
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 2310 0
Comfort Zone 2521 0
คนช่างฝัน 2554 1371 0
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) 2172 1
เด็กเอย..เด็กน้อย 1498 0
ชีวิตมีความหมายด้วยความท้าทาย 1484 3
35 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1355 0
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ติด ร. 1478 1
นักพัฒนาบุคลิกภาพ 1662 6
ครึ่งหนึ่งเพื่อหา..ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ 1305 1
Win Small but Win Often 1664 1
แนะนำ: บ้านตะวันออก 1351 0
ความสุขของกระทะ 1443 6