นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

อ่าน: 5560
ความเห็น: 2

“ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง”

ต้องขอบอกว่า ท่านอาจารย์อธิการบดีของม.สงขลานครินทร์  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข ซึ่งเราจะได้ฟังบรรยายพิเศษจากท่านในงาน GotoKnow forum นั้น มักจะทำให้เราคนอ่านได้ประทับใจกับสิ่งที่ท่านถ่ายทอดในข้อเขียน "พบกับอธิการบดี" ถึงชาวม.อ.อย่างสม่ำเสมอ อ่านแล้วอยากให้มีคนได้อ่านด้วยเยอะๆ เพราะท่านมักจะให้ข้อคิด คำคมดีๆในการดำเนินชีวิตเสมอๆ

บันทึกที่ได้อ่านครั้งล่าสุดนี้ อยากให้ทุกท่านได้อ่าน ได้เก็บความคิด แรงบันดาลใจที่ท่านฝากไว้ในทุกตัวอักษรที่ท่านสื่อสารออกมา ประทับใจหลายช่วงหลายตอนมาก ขอเอามาแปะไว้ตรงนี้สักช่วงนะคะ

ความหมายของคำว่ามหาวิทยาลัย : วิทยาลัยหมายถึงสถานที่ที่มีวิทยาการ มหา แปลว่ายิ่งใหญ่ คำว่ามหาวิทยาลัยจึงหมายถึงสถานที่ที่มีวิทยาการที่ยิ่งใหญ่ คุณค่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงอยู่ที่ว่า เรามีความรู้ที่ยิ่งใหญ่จริงหรือไม่...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องอุดมด้วยนักปราชญ์ผู้รู้เป็นสถานเลี้ยงดูนักปราชญ์ตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชบิดาฯ

  ในการบ่มเพาะนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจึงยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาฯ เป็นหลัก พระราชปณิธานที่ว่า             

            ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว...เปนที่สอง
            ประโยชน์ของเพื่อนนุษย์....เปนกิจที่หนึ่ง
            ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง
            ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธ
  

สังคมย่อมมีสิทธิ มีความชอบธรรมที่เขาจะคาดหวังอะไรหลายๆ อย่างจากนักศึกษาหรือจากคนที่เขาให้เกียรติเรียกว่าปัญญาชน เพราะเหตุที่สังคมได้สละภาษีของเขาจำนวนมากมายส่งเสียให้นักศึกษาได้เล่าเรียน  

ในการสร้างเยาวชนให้เป็นปัญญาชนของชาตินั้น สังคมยอมรับแล้วว่า ถ้าเราผลิตบัณฑิตที่เก่งกาจสามารถทางวิชาการ แต่จิตใจไม่เอื้อเฟื้อต่อสังคม ซ้ำร้ายยังไปโกงชาติบ้านเมือง เอารัดเอาเปรียบสังคม บัณฑิตเหล่านั้นไม่มีคุณค่าต่อสังคมเลยแม้แต่น้อย สู้ผลิตบัณฑิตที่อาจจะไม่เก่งมากทางวิชาการ แต่จิตมีคุณธรรม พร้อมจุนเจือสังคม บัณฑิตเช่นนี้ เป็นความหวังที่สังคมจะพึ่งพาได้ บัณฑิตเช่นนี้จึงมีคุณค่าต่อสังคม 

เราจึงพยายามสร้างและฝังจิตสำนึกสาธารณะนี้ลงไปในเบื้องลึกของจิตใจของนักศึกษาของเราทุกคน 

เป็นจิตสำนึกของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคน ที่ต้องตระหนักถึงการทดแทนบุญคุณแก่สังคม และมีความกตัญญูต่อสังคม 

การตอบแทนบุญคุณ ย่อมกระทำได้ในทุกสถานภาพที่เราเป็น ไม่จำเป็นต้องให้ร่ำรวยก่อน ไม่จำเป็นต้องรอให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต 

การที่เราเป็นลูก เราประพฤติดี เราขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือจนจบ เป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่มีความสุข ก็นับได้ว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ 

เช่นกัน ในฐานะปัจเจกชนในสังคม หากเรามีความประพฤติดี มีหน้าที่การงานที่สุจริต ขยันประกอบอาชีพการงาน ประกอบการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือสังคมตามสมควร ไม่เป็นภาระให้กับสังคม ก็ถือได้ว่าตอบแทนบุญคุณให้กับสังคมในระดับหนึ่ง 

การมีไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้อเฟื้อต่อคนรอบข้าง การมีความรักและเมตตาต่อผู้คน มีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า การแบ่งปันให้กับผู้ที่มีน้อยกว่า การทำนุบำรุงศาสนาที่ตนนับถือ ก็เป็นการสนองคุณให้กับสังคมได้เช่นกัน 

เมื่อเราเติบใหญ่ มีหน้าที่การงานที่จะต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ก็ทำหน้าที่ของตนให้บริสุทธ์ และเมื่อเป็นผู้มีอำนาจ ก็ใช้อำนาจนั้นเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทุจริตคอรับชั่น ก็นับได้ว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณให้สังคมที่ยิ่งใหญ่ขึ้น 

การตอบแทนบุญคุณให้กับสังคม แท้ที่จริงแล้วคือการตอบแทนบุญคุณต่อเพื่อนมนุษย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อเพื่อนมนุษย์ 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 พฤษภาคม 2552 21:15 แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2552 21:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
sureerut [IP: 222.123.177.202]
24 มิถุนายน 2552 08:11
#45699

ชอบเหลือเกิน ทำไม่ได้ถึงร้อยก็แค่บางส่วนก็ดีแล้วเนอะ เราโชคดีที่เกิดมาเป็นครู ทำให้เราใส่จิตสำนึกดีๆ ให้พวกเค้าได้

Ico48
some [IP: 180.183.172.63]
04 ธันวาคม 2554 19:32
#72599

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ