นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 15 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความประทับใจในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ 1215 1
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1349 0
ท่องจำทำง่ายใช้ได้จริง 765 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๗๓) 609 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๗๒) 640 1
ความเปลี่ยนแปลงที่มาจากเวลาที่ผ่านไป 744 0
การกระทำเห็นชัดกว่าคำพูด 803 1
ออกกำลังกายสม่ำเสมอปรับระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงๆ 545 1
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1534 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๗๑) 571 0
นิตยสารออนไลน์ง่ายดีจัง 691 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๗๐) 517 0
อะไรๆก็หาได้ในสมาร์ทโฟน 562 1
อยากเจอคนดีก็ต้อง... 971 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1182 0
การค้นพบที่ยิ่งใหญ่... 593 0
ความสุขอยู่ที่... 1303 0
อ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด 828 0
การทำงานที่ชอบ...เหมือนไม่ได้ทำงาน 588 0
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาการ 788 0
ความสุขคือ 1200 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1276 1
ความสะดวกสบายในการเดินทางในกทม. 843 0
การประชุมที่น่าดีใจ แม้จะจบเย็นวันศุกร์ก็คนอยู่ฟังไม่น้อย 755 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๖๙) 765 0
ประทับใจชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติมากๆ 954 0
การสื่อสารในวง Share ทำให้เรารักม.อ.และคณะอื่นได้เหมือนเป็นครอบครัวของเรา 1190 2
เปิดหู เปิดตา เพื่อเปิดใจ 681 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1259 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๖๘) 703 1
ชีวิตลิขิตแล้ว 852 0
อยากรู้ว่า องค์กร กับ องค์การ แตกต่างกันอย่างไร 4902 1
การประเมินคุณค่าของแต่ละวัน 1073 0
ทำให้ความทุกข์โศกกลายเป็นบทเรียน 1018 0
ทำใจได้ยาก 731 2
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1545 1
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๖๗) 699 0
เข้าใจตนเองจากความหงุดหงิดคนอื่น 659 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๖๖) 488 0
เพลงวันแม่... 489 0
การลงมือทำสำคัญที่สุด 706 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๖๕) 586 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1466 0
ทำอะไรๆแบบแยกส่วนกับแบบคิดให้รอบด้าน 692 0
วิธีประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม 1149 5
อ้างอิงวารสารด้วย DOI กันดีกว่า 785 0
นักศึกษาคือประกาศนียบัตรของสถาบัน 697 1
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1546 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๖๔) 599 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๖๓) 509 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๖๒) 683 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1337 0
สิ่งที่ควรฝากไว้ 706 1
ความคิดสร้างความสุขในชีวิต 807 1
ความสุขภายใน 739 0
การปล่อยวางได้คือความสุข 1677 0
ยิ่งตะโกนก็ยิ่งไม่รู้เรื่อง 984 0
ตาไม่เห็นเมื่อใจปิด 745 0
ทำดีไม่ต้องคิดวิธีพิสูจน์ 668 1
ศัตรูไม่มีอยู่เลย... 725 0
จุดหมายไปได้หลายเส้นทาง 994 3
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1434 0
คนคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในองค์กร 889 1
ทางไปถึงฝัน 781 0
ผิดเป็นครู 898 0
ความแค้นเคืองคือยาพิษ 1009 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๖๑) 575 0
เราต้องสร้างสิ่งที่เราต้องการ 711 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1202 1
ปัญหาของคนรุ่นใหม่ (หรือไม่) 644 1
เมื่อเข้า Share ไม่ได้ 702 1
เป็นตัวของตัวเอง 776 0
ข้อจำกัดคือตัวเราเอง 835 2
ความพยายามควรอยู่ที่ที่ควรอยู่ 900 0
ข้อคิดจากอาปาเช่ 662 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1674 0
มรดกอันมีค่าจากท่านผู้จากไป 875 2
การฟังกับการพูด 1105 1
ครูที่ดีที่สุดในโลก 706 2
วิธีใช้ชีวิตให้มีความสุข 656 2
สิ่งที่ราคาแพงที่สุดในโลก 600 2
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1566 0
ความพึงพอใจ ไม่ได้เกิดกับผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมาก 723 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๖๐) 580 0
ยิ่งน้อย ยิ่งมาก 710 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๕๙) 555 0
ท่านคือผู้เลือก 925 0
เหนื่อยแบบฉลาดดีกว่า 523 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ของ Share.psu 2046 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๕๘) 501 0
เครื่องมือขีดเขียนใช้งาน pdf file ที่น่าสนใจ 747 1
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักสับสน 4978 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๕๗) 555 0
คนฉลาดรู้ว่ามีสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆคน 530 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) ของ Share.psu 1355 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๑๕๖) 634 0
ถ้าไม่อยากอยู่คนเดียวบนโลกนี้ 1216 0
รากฐานหลักสำหรับทุกความสำเร็จ 632 0
เราไม่จำเป็นต้องแก่ 1144 0
เรียนรู้เรื่องนี้แล้วจะมีความสุข 635 0