นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 20 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (21): การรักษาพยาบาลในต่างบ้านต่างเมือง 1258 3
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (20): โรงเรียนระดับมัธยมของเมืองเพิร์ธ 1073 1
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (14 - 20 กันยายน 2556) ของ Share.psu 3678 4
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (19): ระบบที่น่าประทับใจของการเรียนระดับประถม 1382 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (18): ระบบการสอบวัดมาตรฐานของเด็กประถม 999 2
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (17): ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ Perth 1236 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (40) 941 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (16): โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนชั้นประถม 995 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (15): โรงเรียนอนุบาลและสถานเลี้ยงเด็กปฐมวัยที่เพิร์ธ 893 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (14): อาหารการกินแบบเอเชียหาได้ไม่ยากที่เพิร์ธ 1266 5
เอาใจเขามาใส่ใจเรา...ถ้าอยากเข้าใจคนอื่น 906 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (13): ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุกสนานของเรา 1161 3
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (7 - 13 กันยายน 2556) ของ Share.psu 2012 3
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (12): ธรรมชาติคือส่วนประกอบของชีวิตประจำวันในเมืองเพิร์ธ 955 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (11): วิธีการทำงานในห้อง lab ที่ได้รับคำชมว่าดี 892 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (10): เรื่องของลูกๆ 1030 1
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (9): ชีวิตทั่วๆไปในเมืองเพิร์ธ 950 1
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (8): น้ำใจที่ได้รับตอบแทน 862 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (7): ความประทับใจที่ได้รับจากอาสาสมัคร (2) 893 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (7): ความประทับใจที่ได้รับจากอาสาสมัคร 889 1
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556) ของ Share.psu 1863 4
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (6): เรื่องประทับใจเกี่ยวกับอาสาสมัครในงานวิจัยต่างๆ 769 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (39) 830 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (5): Proposal 893 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (4): การสมัครเรียนปริญญาเอก 1060 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (3): ปริญญาโทหลักสูตร Master of Laboratory Medicine 864 0
ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (2): สองวันแรกในออสเตรเลีย 1160 0
ตัวอย่างที่น่าชื่นชมของการนำนักศึกษาและวิชาความรู้สู่ชุมชน 1343 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (24 - 30 สิงหาคม 2556) ของ Share.psu 2114 1
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (38) 1025 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (37) 866 3
กิจกรรมบนรถสำหรับหมู่คณะ...ประสบการณ์จริง 4212 6
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (17 - 23 สิงหาคม 2556) ของ Share.psu 2027 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (36) 789 0
ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux Mint แล้วติดใจมาบอกต่อ 1732 8
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (10 - 16 สิงหาคม 2556) ของ Share.psu 2058 4
ข้อคิดในการทำชีวิตให้มีความหมายจากอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 999 2
เขียนตัวย่อของปัสสาวะ 24 ชั่วโมงในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 4373 2
ขุมทรัพย์ Share ของเราในวันที่อายุ 5 ปีกว่าๆ 4165 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (35) 910 2
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (3 - 9 สิงหาคม 2556) ของ Share.psu 2060 0
ติดกระดุมเม็ดแรกของการทำงาน ต้องเริ่มด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง 749 1
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (34) 975 0
เพลง หนึ่งเดียวคือแม่ จาก Youtube มีแต่เสียงคนร้องไม่มีดนตรีแต่ความหมายและเสียงเพราะมาก 3038 3
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556) ของ Share.psu 2350 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (33) 904 1
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (20 - 26 กรกฎาคม 2556) ของ Share.psu 1928 2
ตัวอย่างของการนำความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนอย่างแท้จริง 740 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (32) 822 0
รายชื่อสมาชิก Share เรียงลำดับตามจำนวนบันทึกทั้งหมด 486 ท่านที่เขียนและอ่านตั้งแต่ปี 55 1574 10
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (13 - 19 กรกฎาคม 2556) ของ Share.psu 2347 2
เก็บมาฝาก...Emoticon รวบรวมสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ 1422 3
ใช้ Foxit Reader ช่วยสร้าง PDF file จากโปรแกรม Microsoft Office 1611 4
อุปสรรคของความสุข คือความคิด ข้อคิดจากวิกฤตในชีวิตนางสาวไทยคุณภาพ 1073 2
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (6 - 12 กรกฎาคม 2556) ของ Share.psu 2145 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (31) 609 0
ขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์วารสารนานาชาติ...สนุกกว่าที่เคยคิด 1022 4
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556) ของ Share.psu 3052 5
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (30) 696 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (29) 812 2
บทความอมตะจากท่านศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย ที่ทุกท่านควรอ่าน 1492 1
หาที่มาของภาพได้ง่ายๆด้วย Google ค่ะ 1976 4
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (22 - 28 มิถุนายน 2556) ของ Share.psu 2688 5
เก็บตกจาก"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการสัญจร เรื่อง เทคนิคการทำวิจัยสถาบันและการผลิตผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล" 740 5
เอกสารประกอบการบรรยาย...สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม 812 4
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (28) 930 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (27) 916 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (15 - 21 มิถุนายน 2556) ของ Share.psu 2090 8
“อีเมล์ฉบับแรกของไทย” เกิดขึ้นที่คณะวิทย์ ม.อ.หาดใหญ่ 1925 9
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (26) 966 1
บันทึกจากการอบรม การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจ วันที่ 2 3678 2
บันทึกจากการอบรม การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจ 763 1
Snipping Tool เครื่องมือตัดภาพหน้าจอที่มีให้ใช้ใน Windows อยู่แล้ว 1409 1
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ กลายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของเอเชียและอันดับ 8 ของโลกได้อย่างไรในเวลาแค่ 10 ปี? 1564 5
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (8 - 14 มิถุนายน 2556) ของ Share.psu 2547 5
ชื่นชมต้นแบบดีๆจากงานไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ปี 2556 1174 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (25) 765 1
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (1 - 7 มิถุนายน 2556) ของ Share.psu 1849 4
ทำความดีถ้าดีจริงต้องไม่เหนื่อย 1077 6
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (24) 13205 3
เมื่อทำใจได้ก็สบายใจ 1138 6
รายชื่อสมาชิก Share ตามลำดับความขยันเขียนบันทึก 1612 2
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (25 - 31 พฤษภาคม 2556) ของ Share.psu 2840 13
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "เขียนโดนใจ" วิทยากรจากการอบรมของคณะเทคนิคการแพทย์ 2016 24
Murphy's law เกิดขึ้นอีกแล้วที่หน่วย Chem 983 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (23) 887 0
ไปให้ถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เป็นไปได้ไหม 934 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (18 - 24 พฤษภาคม 2556) ของ Share.psu 2219 0
เก็บมาฝาก...10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก 1060 2
แก้ไขความเข้าใจผิด เรื่องไขมันกับโรคหลอดเลือดหัวใจ กันสักนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย(ขึ้น) 883 0
ดับไฟใต้...ใต้ไฟดับ 865 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (22) 943 0
บันทึกความคิดระหว่างอบรม"การเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ" (5) 1006 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (11 - 17 พฤษภาคม 2556) ของ Share.psu 3053 0
บันทึกความคิดระหว่างอบรม"การเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ" (4) 995 0
บันทึกความคิดระหว่างอบรม"การเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ" (3) 970 0
บันทึกความคิดระหว่างอบรม"การเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ" (2) 768 0
บันทึกความคิดระหว่างอบรม"การเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ" (1) 1008 2
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (21) 868 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (4 - 10 พฤษภาคม 2556) ของ Share.psu 2219 3