นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เราคือสิ่งที่ความคิดของเราเองสร้างขึ้นมา ดังนั้นจงระวังวิธีคิด 635 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐) ของ Share.psu 599 0
ชีวิตนี้กำไรเสมอ 560 0
เติมข้อมูลในช่องว่างของ Excel อย่างรวดเร็ว 513 0
เราทุกคนมีแต่ตัวเอง ต้องดูแลด้วยตัวเอง 491 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๒๔๖) 622 0
การกระทำสำคัญกว่าคำพูด 727 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ของ Share.psu 1008 0
ผู้ที่มองเห็นภายในตนได้คือผู้ตื่นรู้ 579 0
เวลาไม่ได้เยียวยาทุกสิ่ง 676 0
เลือกเป็นเหยื่อหรือผู้ชนะ 604 0
ฉวยโอกาส 902 1
อะไรก็เป็นไปได้หากมี... 722 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ของ Share.psu 753 0
ปาฏิหาริย์ของการให้ 531 0
ความสุขอยู่ที่อะไร 836 0
บ่มเพาะกำลังใจ 523 0
คำสอนพระสังฆราช 434 0
คนไม่ดีมาจากคนที่ไม่ยอมเลือกใคร 779 0
ไม่มีงานไหนต่ำ ถ้าทำด้วยใจสูง 830 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ของ Share.psu 1053 2
ชีวิตที่เป็นสุขแท้ 664 0
ไม่มีอะไรบังเอิญ 752 0
จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง 486 0
การทำงาน คือ การพักผ่อน 1039 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ของ Share.psu (ต่อ) 838 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ของ Share.psu 858 0
เป็นคนดีให้มีความสุข 593 0
ความคิดและคำพูด...สิ่งที่ต้องใช้ให้เป็น 1098 1
ทำความดี 797 0
อย่าเอาสิ่งแวดล้อมมาทำร้ายคัวเอง 718 0
การจราจรในกรุงเทพ 886 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๑๔ วัน (๒๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐) ของ Share.psu 827 0
ยิ้มเป็นของเรา 631 0
มุมมองขึ้นกับประสบการณ์ 515 0
จะหมดเดือนแรกของปีแล้ว... 546 0
ถ้าท่านต้องการสิ่งที่ดีที่สุด 870 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐) ของ Share.psu 613 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๑๔ วัน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐) ของ Share.psu 1001 0
เราเป็นคนกำหนดความเป็นไป 847 0
อย่ามัวแต่กลัว 479 0
ความเงียบเกี่ยวกับเรื่องใดๆเป็นการขยายความเรื่องนั้น 626 0
ชีวิตมีทางเลือก 536 0
ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันหรือยัง 462 0
ทุกเวลาคือโอกาสพิเศษ 667 0
คนที่เข้าใจจะไม่มีปัญหาและคนที่มีปัญหาก็ไม่ได้สนใจเรา 685 0
อายุเป็นเรื่องของความคิดมากกว่าสิ่งที่เห็น 380 0
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. 711 0
เป็นตัวเองในปัจจุบัน 641 0
สิ่งที่ทำให้อ่อนเยาว์และเป็นเพื่อนที่ดี 544 0
เก็บเงินหนึ่งปี ตามเลขวัน จะได้เกือบเจ็ดหมื่น 792 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๒๔๕) 527 0
เป็นอะไร ไม่สำคัญเท่ากับ ทำอะไร 554 0
คือ...แพทย์ผู้ให้ด้วยหัวใจ ธาดา ยิบอินซอย 1056 0
ความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี 846 0
ความเมตตาคือภาษาเวทมนต์ 929 0
การเขียนสำคัญฉะนี้... 863 2
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๒๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของ Share.psu 860 0
ข้อคิดเรื่องเวลา 519 0
ความเมตตากรุณาที่แน่วแน่มั่นคงสร้างอะไรได้มากมาย 700 0
เวลามีเท่ากันทุกคน 593 0
เมื่อตกลงใจทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว... 703 0
คำพูดดีจะประทับใจไปนาน 802 0
หัวดีกับจิตใจดีมักจะเป็นส่วนผสมที่ทรงพลังเสมอ 650 0
ดอกเบี้ยที่ไม่มีใครอยากได้ 730 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของ Share.psu 837 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๒๔๔) 459 0
ความสุขที่ดีที่สุด 417 0
เข้าใจธรรมชาติ 445 0
ทางเลือก... 535 0
สิ่งที่น่ามีที่สุด 500 0
อยากมีความสุขที่สุด... 565 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของ Share.psu 795 1
การตัดสินใจของแต่ละวันทุกวัน 596 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๒๔๓) 681 1
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๒๔๒) 616 0
อดีตกับอนาคต 441 0
เป็นคนสำคัญนั้นดีแน่ แต่สำคัญกว่าคือต้องดีด้วย 583 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของ Share.psu 703 0
การให้อภัยเปลี่ยนอนาคตได้ 919 0
เคล็ดไม่ลับแห่งความสุข 619 0
เลือกแล้วต้องรับผิดชอบ 322 0
สังคมก้มหน้า น่าเป็นห่วง 566 1
ในชีวิตเราได้รับการทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้เรา 714 0
ชื่นชมบุคลากรที่ดูแลสระว่ายน้ำวิทยาเขตหาดใหญ่ 566 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๒๔๑) 1699 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของ Share.psu 945 0
บันทึกความคิดจากการติดตาม medical news (๒๔๐) 771 1
ประสบการณ์ขึ้นกับการตอบสนองของเราเองกับสิ่งที่เกิดขึ้น 708 0
คนพิเศษ 645 0
หากเมื่อวานคุณล้ม วันนี้ต้องลุกขึ้น 672 0
ความสุขจะเกิดเมื่อทำทุกวันที่มีให้ดีที่สุด 593 0
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ของ Share.psu 845 0
คำตอบของปัญหา...ไม่มาเมื่อใจไม่นิ่ง 513 0
อยากเป็นคนอื่นนั้นเป็นความสูญเสียของตัวตนที่เรามี 553 0
พูดถึงความสุขความเจริญที่เรามีให้มากกว่าปัญหา 704 0
ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากชัยชนะ 854 0
สิ่งที่ควรแสวงหา 949 0
พลังที่แท้จริงของเรา 892 0
การเริ่มต้นวันอย่างมีคุณค่า 805 0