นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประไพ จันทร์อินทร์
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) สมัครรับบริการแจ้งข่าวห้องสมุดทางSMSและอีเมล์ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จัดบริการแจ้งข่าวสารห้องสมุดทางSMSและอีเมล์ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย พร้อมสำรวจความต้องการบริการเสริมของห้องสมุด ผู้สนใจเชิญสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ http://www.clib.psu.ac.th เลือก... มีต่อ »
โดย ประไพ จันทร์อินทร์   สร้าง: 27 มีนาคม 2553 10:20 แก้ไข: 27 มีนาคม 2553 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อติดตั้งผู้เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่ห้องสมุด

ตามที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้ประกาศคัดเลือกเพื่อติดตั้งผู้เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารแล้วนั้น ขณะนี้ผลการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เซ็นเตอร์เซอร์วิส ดังรายละเอียดที่ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ประไพ จันทร์อินทร์   สร้าง: 22 มีนาคม 2553 11:05 แก้ไข: 22 มีนาคม 2553 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กิจกรรมห้องสมุดช่วงปิดเทอม

ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จัดกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการบ้าง ดังนี้1. การอบรม " การเสริมสร้างจิตอาสากับงานห้องสมุด " ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. 532. การติดหมายเลขหนังสือเพื่อความสะดวกในการจัดชั้น ระ... มีต่อ »
โดย ประไพ จันทร์อินทร์   สร้าง: 09 มีนาคม 2553 10:09 แก้ไข: 09 มีนาคม 2553 10:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯจะขัดพื้น

ระหว่างวันที่ 3-23 มี.ค. 53 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จะปิดบริการบางพื้นที่ เพื่อขัดพื้น ดังนี้ 3-5 มี.ค. 53 ปิดบริเวณอาคาร 1 ชั้น 3 8-10 มี.ค. 53 ปิดบริเวณอาคาร 1 ชั้น 2 11-15 มี.ค. 53 ปิดบริเวณอาคาร 2 ชั้น 2 16-18 มี.ค. 53 ปิดบริเวณอา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ประไพ จันทร์อินทร์   สร้าง: 02 มีนาคม 2553 10:11 แก้ไข: 02 มีนาคม 2553 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 27 ก.พ. งดบริการยืมหนังสือ

วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 53 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เปิดให้บริการในเวลา 9.00-17.00 น. แต่เนื่องจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศปรับปรุงระบบ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ ทางสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จึงของดบริการยื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ประไพ จันทร์อินทร์   สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2553 13:55 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2553 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รับสมัครผู้เช่าสถานที่รับถ่ายเอกสาร

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อให้บริการภายในอาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง15มี.ค. 53 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://download.clib.psu.... มีต่อ »
โดย ประไพ จันทร์อินทร์   สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2553 11:11 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2553 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขยายเวลาบริการห้องสมุดช่วงปิดเทอม

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขยายเวลาเปิดบริการในช่วงปิดเทอม โดยเปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์หลังจากสอบปลายภาคเสร็จอีก 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ดังนั้นหลังการสอบปลายภาค สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ประไพ จันทร์อินทร์   สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2553 16:05 แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2553 16:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ภาพยนตร์เที่ยงวันเดือนกุมภาพันธ์

คลอดแล้วจ้า... โปรแกรมภาพยนตร์เที่ยงวันของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้สนใจเชิญติดตามได้ที่ http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/cinema/midday_movie.doc ภาพยนตร์เที่ยงวัน.... ภาพยนตร์ดี ที่เราคัดสรรให้คุณ ทุกวั... มีต่อ »
โดย ประไพ จันทร์อินทร์   สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2553 10:18 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2553 10:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ PULINET

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมกลุ่มผู้อำนวยการของห้องสมุดมหาว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ประไพ จันทร์อินทร์   สร้าง: 29 มกราคม 2553 16:48 แก้ไข: 29 มกราคม 2553 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ชม "Inglourious Basterds" แลหนังแลตนอาทิตย์นี้

เมื่อเยอรมันบุกเข้ายึดครองฝรั่งเศส โซซานน่า ได้เห็นเหตุการณ์การสังหารสมาชิกในครอบครัวของเธอด้วยน้ำมือของนาซี ... ติดตามรายละเอียดของภาพยนตร์เรื่องInglourious Basterdsนี้ได้ ใน แลหนังแลตน 27 ม.ค. 53 เวลา 18.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ สำนักทรัพยากรการ... มีต่อ »
โดย ประไพ จันทร์อินทร์   สร้าง: 26 มกราคม 2553 16:03 แก้ไข: 26 มกราคม 2553 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]