นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1333
comment: 1

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 18.30 น. ณ อาคารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33  “อ่างแก้วเกมส์”  เมื่อวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   ที่ผ่านมานั้น    โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 220 คน  ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น  60 เหรียญ  ประกอบด้วย

           - เหรียญทอง  15 เหรียญ

           - เหรียญเงิน   19 เหรียญ

           - เหรียญทองแดง  26  เหรียญ

 

           ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อันดับที่ 6  จากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  51 สถาบัน

 

          เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาบุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน  และร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียง และสร้างความภาคภูมิให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          


          สโมสรอาจารย์และข้าราชการ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 33  “อ่างแก้วเกมส์”    ในวันศุกร์ที่  27 มิถุนายน 2557 เวลา  18.30-21.00 น.     ณ อาคารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ (ริมอ่างน้ำ ม.อ.) 

 

           ในการนี้ สโมสรฯ จึงขอเรียนเชิญทีมผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝีกสอน และนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 33 ทุกท่าน     เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับชาว ม.อ. ของเราค่ะ.

created: 26 June 2014 15:50 Modified: 26 June 2014 15:59 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

แล้วพบกันครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.236.35.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or