นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1046
ความเห็น: 1

ชื่อใหม่ : "สโมสรบุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่" [C]

สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น "สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่" ตั้งแต่ 26 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

               เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2547  มีการประกาศใช้มากว่า 12 ปี  ซึ่งไม่เป็นสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน  และเพื่อให้ระเบียบสโมสรฯ มีความทันสมัย และเตรียมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  

 

             จึงได้มีการยกเลิก

            "ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2547"  

 

 

             และประกาศใช้ระเบียบใหม่ 

             "ระเบียบสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2559"

 

             ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2559  

 

 

            โดยในแต่ละหมวด  ได้มีการปรับให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน  และเอื้อประโยชน์ให้กับบุคลากรทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัยได้มากกว่าที่ผ่านมา.

 

 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 Febuary 2016 17:52 Modified: 13 Febuary 2016 18:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
16 Febuary 2016 09:28
#104707

สั้น ๆ ง่าย ๆ ได้ใจความ เป็นหนึ่งเดียว

อิอิอิ

เราเอง

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น