นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 1195
ความเห็น: 3

ขอ ผศ. รศ. ศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

 

 

       ได้รับ E-mail จากหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยฯ แจ้งว่าทางหน่วยฯ ได้จัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือ ขอ ผศ. รศ. ศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง  เรื่องนี้ต้องขยาย เพราะจะเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ที่จะขอตำแหน่งสูงขึ้น

 

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

      เริ่มจากตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)  รองศาสตราจารย์ (รศ.)  และศาสตราจารย์ (ศ.)


      1. ผู้ประสงค์ขอตำแหน่งทางวิชาการ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

          1.1  ขอ ผศ. จะต้องปฎิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์มาแล้ว ดังนี้

                ก) จบปริญญาตรี ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี

                ข) จบปริญญาโท ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5  ปี

                ค) จบปริญญาเอก ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

         1.2  ขอ รศ. จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผศ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

         1.3  ขอ ศ. จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่ง รศ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี


      2.  จัดเตรียมผลงานในการยื่นขอตำแหน่ง


      3.  ยื่นความประสงค์ประเมินการสอน และเอกสารประกอบการสอน/คำสอน


      4.  ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดเตรียมเอกสารดังนี้

          4.1  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ก.พ.อ. 03

          4.2  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ทย / Eng

          4.3  แบบแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

          4.4  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม  เว็บไชต์หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  http://www.natres.psu.ac.th/office/personnel/index1.html

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 ธันวาคม 2557 10:47 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2557 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เยี่ยมมากเลย มาบันทึก ได้อีกเด้ง อิอิ

Ico48
Jessada Rattanawut [IP: 172.21.102.65]
08 ธันวาคม 2557 16:41
#100955

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ มีประโยชน์มากเลยครับ

ดีจริง  ต้องขยาย ๆๆๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.213.192.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ