นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทสัมภาษณ์คุณชำนาญ เถาสุวรรณ ผู้เกษียณอายุราชการ 1592 0
งานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคนหนึ่งในมหาวิทยาลัย 1016 1
ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว รับรางวัล 1003 0
อินทรธนู 1107 0
เสียภาษี : หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 1251 1
เงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ได้เท่าไหร่ 1128 1
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่ออธิการบดี 923 0
การลาคาบเกี่ยวในวันหยุดราชการ 1034 2
ขอ ผศ. รศ. ศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 1254 3
TOR ออนไลน์ 1535 4
สอ.มอ. สัญจรพบสมาชิกชาวทรัพยฯ 812 0
เงินสวัสดิการ : สอ.มอ. 1334 1
ขอลาบวช ทำอย่างไรครับ 1738 5
การลาหยุดของผู้บริหารคณะฯ ในระบบ MIS-DSS 1308 0
คำถามภาระงานเทียบ LU 1278 0
เวลาเบิกของบุตร 1349 0
Load unit ขั้นต่ำของอาจารย์ 1752 0
Website ที่ใช้ปฏิบัติงาน 1944 1
สมัครสมาชิกศูนย์กีฬา ม.อ. 2515 3
1 วัน ที่ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยฯ 1101 1
จะลาพักผ่อนได้เมื่อไหร่ 2089 7
ขอ ผศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 1 2030 0
การขออนุมัติเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ 2365 3
จัดไว้ให้เธอ 1631 2
กรณีที่เลือกรับบำนาญ ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง 15662 13
พี่ปัทและพี่นุชที่น่ารัก 1507 1
วันนี้ 27 ม.ค. เสนอชื่ออธิการบดี ม.อ. 1707 4
ช่วยเตือนผมด้วยนะครับ 1922 2
ขอแทงจำหน่ายคนได้มั๊ย 2579 4
เวทีแห่งนี้ต้องมีพี่เลี้ยงไว้คอยเสี้ยมสอน 1920 7
แนะนำอาจารย์ใหม่ 2800 10