นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 460
ความเห็น: 0

มีอะไรใหม่บ้าง?ในรอบประเมินปี 2563 [C]

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในการประเมินปี 2563

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลแบบใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นรอบประเมินปี 2563 นั้น ในส่วนของผู้รับการประเมินอย่างเรา ก็จะต้องรับทราบข้อมูลและปรับตัวกันสักเล็กน้อย ในการประเมินผลเราใช้การประเมิน Online ผ่านระบบ TOR และ Competency Online ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอที่ใช้งานให้รองรับกับเกณฑ์การประเมินใหม่แล้ว จะมีหน้าตาอย่างไร ส่วนใดบ้างที่ได้รับผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้สรุปออกมาเป็นดังนี้ค่า...

  1. เปลี่ยนแปลงรอบประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ โดยมีการร่นระยะเวลาการประเมินของปี 2563 และ ปี 2564 เหลือจำนวน 11 เดือน และตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป รอบการประเมินจะกลับมาปกติเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตามเดิม
    อ้างอิงตามไฟล์ "เปลี่ยนแปลงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน" จาก http://www.personnel.psu.ac.th

  2. มีการกำหนดสัดส่วนและคะแนนแต่ละภาระงานใหม่ และมีหัวข้อ "ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด" เพิ่มขึ้นมา
    โดยมีเกณฑ์ว่า สำหรับกลุ่มพนักงานฯให้ประเมินผลภาระงานประจำและภาระงานพัฒนา ปีละ 1 ครั้ง สำหรับหัวข้อ ภาระงานที่ส่วนงานกำหนดให้มีสัดส่วน 20% ต่อปี และทำการประเมินปีละ 2 ครั้ง
    ในการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทั้งในส่วนการรายงานผลและการประเมิน มีรายละเอียดหน้าจอของโปรแกรม แยกตามประเภทบุคลากรและสาย ดังนี้

การรายงานผล-สายวิชาการ ภาระงานข้อ 1-4 มีการดึงข้อมูลมาจากภาระงาน(Load Unit) ในระบบผลงานทางวิชาการ และกรอกเพิ่มเติมในหัวข้อ นวัตกรรมการเรียนรู้, การพัฒนาฝึกอบรมอาจารย์ และ ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด

หัวข้อ ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด 
- กลุ่มข้าราชการ
กำหนดสัดส่วนเป็น 20% ต่อรอบการประเมิน มีหน้าจอการใช้งาน ดังรูป

 

- กลุ่มพนักงานฯ ให้ประเมินปีละ 2 ครั้ง การประเมินแต่ละครั้งแบ่งสัดส่วนเป็น 10% มีหน้าจอการใช้งาน ดังรูป

การรายงานผล-สายสนับสนุน

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย/พนังานเงินรายได้ ให้ผู้รับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานในภาระงานประจำและภาระงานพัฒนาของครึ่งรอบการประเมินที่ผ่านมาให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และ รายงานผลข้อภาระงานที่ส่วนงานกำหนดครั้งที่ 1 รอบประเมินละ 10% โดยครั้งที่ 1 ประธานเป็นผู้ประเมินภายใน 15 วันหลังจากวันครบครึ่งรอบประเมิน คิดเป็น 8 คะแนน มีหน้าจอการใช้งาน ดังรูป

กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้รับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติราชการในภาระงานประจำ, ภาระงานพัฒนา ปีละ 2 ครั้งตามเดิม และเพิ่มข้อภาระงานที่ส่วนงานกำหนด แบ่งสัดส่วนเแต่ละครั้งเป็น 20% คิดเป็น 16 คะแนน มีหน้าจอการใช้งาน ดังรูป

สำหรับรายละเอียดการใช้งานทั้งหมด สามารถติดตามได้จากเมนู คู่มือการใช้งาน ที่เว็บไซต์ของระบบ TOR และ Competency Online ค่ะ

พบกันในโอกาสหน้า ฉบับต่อไปนะค๊า ... _/\_ ( 3__3 )♥ 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 March 2020 15:58 Modified: 10 June 2020 10:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น