นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มยุรี
Ico64
มยุรี ราชยอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 22 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (18) 1398 12
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (17) 1264 7
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (16) 1378 14
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (11) 1345 10
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (10) 1198 8
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (9) 1186 7
ประสบการณ์ข้าม CoPต่างคณะฯ 1206 3
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (8) 1191 9
บทสรุป 1 ปี กับ KM 1398 9
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (7) 1166 11
กิจกรรมกลุ่ม CoP สำนักงานภาควิชา (3) 1023 0
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (6) 1156 10
คุณอำนวยแห่ง PSU 1135 1
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (5) 1148 5
กิจกรรมกลุ่ม CoP สำนักงานภาควิชา (2) 1263 3
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (4) 1220 6
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (3) 1581 5
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา(2) 1331 9
นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา 1301 7
กิจกรรมกลุ่ม CoP สำนักงานภาควิชา 1459 7
เตรียมตัวไปเรียนรู้ Mind map 1801 8
ประสบการณ์...จากการ ลปรร.ข้ามหน่วยงาน 1524 9