นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1165
ความเห็น: 0

CSR หรือ CSV ถึงจะเหมาะกับเรา

 ช่วงนี้เป็นช่วงทำแผนกลยุทธ์ สำหรับทีม CSR ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเป็น CSV

แต่หลังจากลองอ่านจากหลายๆ ที่ ก็เริ่มไม่แน่ใจว่า CSV จะเหมาะกับเรา

หรือไม่ หรือว่า ทำ CSR แต่เน้น CSR in process น่าจะดีกว่าคงต้องคุยกันในทีมงานอีกครั้ง

 บทความด้านล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่เขียนไว้ใน www.thaicsr.com เลยลองนำมาให้อ่านกันค่ะ

เรื่องการสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV ที่ Porter และ Kramer นำเสนอใน

บทความซึ่งตีพิมพ์ใน Harvard Business Review เมื่อปี 2554 นั้น เป็น

แนวคิดที่มีรากฐานมาจากเรื่อง CSR ที่ทั้งสองท่าน ปรับแต่งเพื่อให้ตอบ

โจทย์ทางกลยุทธ์ในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค ธุรกิจ

เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน

จุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่าง CSR และ CSV คือ คุณค่าที่

องค์กรได้รับในบริบทของ CSR นั้น เป็นเรื่องของการยอมรับ ภาพลักษณ์

ชื่อเสียง หรือปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะที่คุณค่าที่องค์กร

ได้รับในบริบทของ CSV จะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งความ

สามารถในการสร้างผลกำไรในระยะยาว

ส่วนจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของ CSV คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาหรือ

แก้ไข ปัญหาสังคมในบริบทของ CSV จะมุ่งเน้นในเรื่องหรือ

ประเด็นทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดการใช้ประโยชน์ จาก

สินทรัพย์และจากความเชี่ยวชาญขององค์กรเป็นสำคัญ ขณะที่ใน

บริบทของ CSR การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม จะครอบคลุมทั้งใน

เรื่องและประเด็นทางสังคมที่องค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นพื้นฐาน

รวมถึงเรื่องและประเด็นที่สังคมหรือผู้มีส่วนได้เสียของกิจการคาดหวังให้

องค์กรดำเนินการ โดยไม่จำกัดว่าเรื่องนั้น องค์กรจะมีสินทรัพย์หรือมี

ความเชี่ยวชาญเป็นทุนเดิมอยู่หรือไม่ก็ตาม

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 สิงหาคม 2558 16:36 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2558 16:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 Zenki, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.146
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ