นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2527
ความเห็น: 9

การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (3)

เงินปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4

ห่างหายจากการเขียนไปนาน มารอบนี้ก็ขอบอกกล่าวข่าวที่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านต้องการทราบสักหน่อย นั่นก็คือ เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4 ผมขอเรียนว่า ในเร็วๆ นี้ พวกเราคงได้รับเงินเพิ่มดังกล่าว ในเบื้องต้นทราบว่า ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำคำสั่งและ้เสนอผู้บริหารลงนามแล้ว หลังจากนั้นทางกองคลังก็จะดำเนินการต่อ คิดว่าราวๆ เดือนกรกฎาคม คงจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของพวกเราได้ครับ

ก็ต้องขอโทษพวกเราแทนมหาวิทยาลัยด้วยที่ทำให้พวกเราได้รับเงินส่วนนี้ล่าช้า  

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 พฤษภาคม 2551 08:52 แก้ไข: 14 พฤษภาคม 2551 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
pretty_k [IP: 192.168.100.112]
14 พฤษภาคม 2551 09:40
#29187

พนักงานมหาวิทยาลัยในที่นี้ คือเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้รึเปล่าคะ อ่านแล้วรู้สึกสับสน เพราะไม่ได้ติดตามตั้งแต่เริ่มต้น

พนักงานมหาวิทยาลัยในที่นี้ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงาน ซึ่งตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 จะเรียกว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา
Ico48
พนักงานมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง [IP: 220.140.39.197]
14 พฤษภาคม 2551 23:46
#29250

ต้องขอบคุณคุณแดงมากนะครับที่ได้แจ้งเรื่อง เงินปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4 ให้แก่พวกเราชาวพนักงานมหาวิทยาลัย หวังว่าคงจะเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งแก่ชาวพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับ

จากการที่ผมได้อ่านความคิดเห็นของบุคลากรท่านอื่นที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พอสรุปได้ว่า พนักงานมหาวิทยาลัยหลายคนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเหลือเกินต่อความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ เรื่อง หรือแม้กระทั่งการพูดจาที่ดูถูกดูแคลนกัน เช่น เรื่อง เงินปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4  ซึ่งได้มาในร้อยละที่เท่ากันแต่ระยะเวลาห่างกันมาก (กว่าจะได้มาก็เกือบปีแล้ว หรือก่อนหน้านั้นกว่าจะได้มาก็ใช้เวลาเป็นปี ๆ) จนทำให้พนักงานมหาวิทยาลัย ๆ คนต้องลาออกไป ซึ่งผมถือว่าเป็นการสูญเสียของมหาวิทยาลัยในการขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้ลงทุนไปเป็นจำนวนไม่น้อย แต่สิ่งที่ได้กลับมาอาจไม่คุ้มค่าเลยเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยต้องลาออกไป อย่าลืมนะครับว่า หลายๆ คนที่ตัดสินใจเข้ารับราชการหรือทำงานให้กับรัฐ (มหาวิทยาลัย) นั้น เขามีความมุ่งหวังในเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงาน สวัสดิการการรักษาพยาบาล รวมถึงเงินบำเน็จหรือบำนาญ ซึ่งควรที่จะได้รับไม่น้อยไปกว่าที่ข้าราชการได้รับ แต่ในความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเลย กลับตรงกันข้ามกันหมด ปัญหาเหล่านี้ทางมหาวิทยาลัยก็ทราบดีแล้ว แต่ทำไมถึงยังไม่แก้ไขไม่ได้ (ผมทราบครับว่ามหาวิทยาลัยได้พยายามดำเนินการให้ดีขึ้น) แม้ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินเดือนมากกว่าข้าราชการ (ซึ่งไม่มีการรับข้าราชการอีแล้วในขณะนี้) แต่สวัสดิการต่าง ๆ นั้นถูกผันแปรเป็นตัวเงินส่วนต่างของฐานเงินเดือนข้าราชการแล้วนะครับ (นั่นคือ เราไม่ได้รับสวัสดิการใด ๆ จากราชาการเลย นั่นคือ ค่ารักษาพยาบาลและเงินบำเน็จหรือบำนาญ)

อย่าลืมนะครับว่า ทรัพยาการบุคคลมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยมาก ถ้าขาดคนดีและมีความสามารถแล้ว อนาคตอาจจะมีปัญหาได้  มหาวิทยาลัยควรหาทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้ว่าทำอย่างไรให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอยู่กับมหาวิทยาลัยให้ยาวนานที่สุดหรือตลอดไปจนสิ้นอายุราชการ โดยเฉพาะเรื่อง เงินเดือน และ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ยังเป็นปัญหาอยู่อันเนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมกัน สำหรับอนาคตของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเองในเรื่องสิทธิของตนเองมากขึ้น เช่น เป็นกรรมการใน คบม อย่างน้อยในสัดส่วน ข้าราชการต่อพนักงานมหาวิทยาลัย 1:1 เพราะสัดส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จน ทุกคนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกันหมดในอนาคต ถ้ามหาวิทยาลัยวางรากฐานของพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ไม่ดีแล้ว อนาคตอาจมีปัญหาที่อาจจะคาดไม่ถึง ซึ่งก็เหมือนกับปัญหาเล็ก ๆ ที่สั่งสมมาเพื่อรอวันปะทุนั่นเอง เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ต้องปฎิบัติตามมติของมหาวิทยาลัย ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยจึงควรมีส่วนร่วมให้มากในการตัดสินอนาคตของตนเองด้วยนะครับ

อีกปัญหาหนึ่งที่ทราบมาครับในเรื่องของการสื่อสารของมหาวิทยาลัยไปสู่พนักงานมหาวิทยาลัย หลายครั้งมหาวิทยาลัยสื่อสารหรืออธิบายให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าใจได้ยากมาก (หรือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเลย) ดังนั้น ควรจะหาวิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายนะครับ เปรียบเสมือนสินค้าดี แต่ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาไม่ดี ก็สามารถทำให้สินค้านั้นขายไม่ออกได้นะครับ จริง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานและคณะต่าง ๆ มากมาย ก็น่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ (มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนเมือง ๆ หนึ่ง)

 

ผมมมิได้มีความประสงค์ที่ไม่ดีแต่อย่างไรเลยต่อทางมหาวิทยาลัย ในทางตรงกันข้ามมีแต่ความหวังดีต่อทางมหาวิทยาลัยและเพื่อประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนครับ ผมหวังว่าการติของผมในครั้งนี้จะเป็นการ ติเพื่อก่อ ให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นแก่ชาว มอ. ทุกท่านซึ่งต่างก็เป็นลูกพระบิดา ด้วยกันทุกท่านนะครับ

ขออภัยที่เขียนมาเสียยืดยาวเลยนะครับ

ผมขอตอบ..คุณพนักงานมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง

...ต้องขอขอบคุณครับ..เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากครับ..ผมอาจจะมีส่วนร่วมอยู่บ้างในฐานะผู้ให้ข้อมูลในคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย ยินดีที่จะนำข้อเสนอแนะนี้ไปสื่อต่อครับ..
...ตอนนี้ใน คบม.  จะมีพนักงานมหาวิทยาลัยนั่งอยู่ในตำแหน่ง คณบดี/ผู้อำนวยการ รวม  3 ราย ได้แก่  ดร.พงษ์ศักดิ์   เหล่าดี ผอ.วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ดร.นิทัศน์  เพราแก้ว รักษาการในตำแน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ที่ผมเรียนให้ทราบก็หวังว่า..ประเด็นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องการเสนอแนะ คิดว่าน่าจะฝากให้กับท่านเหล่านี้ช่วยอีกแรงหนึ่ง โดยเฉพาะ ดร.พงษ์ศักดิ์ฯ ท่านเก่งมาก มีมุมมอง ประเด็นต่างๆ ที่ท่านพยายามให้กับพนักงานฯ ผมยังแอบชื่นชมอาจารย์เลยครับ

...เอาล่ะ..ผมในฐานะผู้ดูแลการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ก็จะขอเป็นกระบอกเสียงอีกเสียงหนึ่ง และจะพยายามดูแลระบบการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดีที่สุดครับ 

Ico48
อิอิอิอิ [IP: 118.173.167.254]
25 พฤศจิกายน 2551 20:01
#38552

ทามไมเก่งจัง

 

อิอิอิอิ

 

สงสัย

 

Ico48
สงสัย [IP: 222.123.220.213]
04 กันยายน 2552 12:14
#47997

พนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิเงินเดือนขึ้นเป็นขั้นๆเหมือนข้าราชการหรือเปล่าครับ หรือทำงาน20ปี ก็ 14000 เหมือนเดิม

Ico48
พนักงานคนหนึ่ง [IP: 192.168.100.112]
14 ธันวาคม 2552 09:28
#51987

เงินเดือนพนักงานก็ขึ้นเหมือนหันครับ
แต่ขึ้นปีละครั้ง ขึ้นครั้งละไม่เกิน 10%  ของเงิน
(แต่มีใครบ้างครับที่ขึ้นเกิน 5 %)
อย่างผม เริ่มที่ 9110 (ตอนนั้นฐานเงินเดือนข้าราชการมัน 6360 เท่านั้น) ทำมา 5 ปี ตอนนี้ได้ 12xxx เท่านั้นครับ

Ico48
อยากรู้จัง [IP: 110.164.241.110]
04 กุมภาพันธ์ 2553 10:13
#53783

ตอนนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานของรัฐอยู่  แต่รู้สึกว่าไม่มั่นคงเลย อยากรู้ว่าพนักงานของมหาวิทยาลัย  มีความมั่นคงมั้ย  เงินเดือนขึ้นรึเปล่า  แล้วมีสวัสดิการอะไรให้มั้ง  รบกวนตอบด้วยนะค่ะอยากรู้มาก   ขอบคุณค่ะ

Ico48
แดง (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
04 กุมภาพันธ์ 2553 13:30
#53801

ถึง คุณอยากรู้จัง

   แน่นอนครับถ้าได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ย่อมมีความมั่นคงแน่นอนครับ เงินเดือนก็ขึ้นซิครับ เพราะระบบพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นระบบที่รัฐนำมาใช้แทนระบบข้าราชการเดิมที่ใช้กันอยู่ในมหาวิทยาลัยครับ ส่วนเงินเดือนและสวัสดิการนั้น ผมไม่ตอบครับ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจะจ้างหรือจัดสวัสดิการให้ไม่เท่ากันครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.9.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ