นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) ต้นลูกปืนใหญ่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ได้มีโอกาสแวะไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม นั่งเรือชมวัดต่าง ๆ 5 วัด และได้แวะวัดท้องคุ้ง ไปเจอดอกไม้ซึ่งสวยงาม เข้าไปถ่ายรูปใกล้ ๆ ได้อ่านข้อความซึ่งติดไว้ที่ลำต้น คือ ต้นลูกปืนใหญ่ หรือสาละลังกา ป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 08 มกราคม 2559 14:08 แก้ไข: 08 มกราคม 2559 14:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ปั่นจักรยานเพื่อแม่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ไม่มีโอกาสไปปั่นจักรยานเพื่อแม่ที่ศาลากลางจังหวัด แต่พวกเราชาวตำบลน้ำน้อย ก็ได้แสดงความจงรักภักดี โดยการปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นจากวัดน้ำน้อยในเหมือนเดิม ใครมีโอกาสไปปั่นรวมกับจังหวัดก็ไป พวกที่อยากไปแต่ไม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 20 สิงหาคม 2558 13:38 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2558 13:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) ทุ่งทานตะวันในงานเกษตรภาคใต้

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2558 ปีนี้เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ทางผู้จัดคือฝ่ายนิทรรศการ ประกวด และสาธิต ก็ได้ดำเนินการปลูกดอกทานตะวัน ข้าวโพด และข้าวฟ่าง ให้ผู้เข้าชมงานเกษตรภาคใต้ ได้ชื่นชมความ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 05 สิงหาคม 2558 14:39 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2558 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ ได้เลี้ยงของคุณนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์" โดยได้มอบของที่ระลึก แก่ผู้จัดการทีม นักกีฬา และนักกีฬ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 02 สิงหาคม 2558 11:56 แก้ไข: 02 สิงหาคม 2558 12:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 2 มอบรางวัล)

ถึงที่พักภูต้นน้ำรีสอร์ท ในช่วงบ่าย เข้าที่พัก และลงเล่นน้ำตามอัธยาศัย นัดเวลารับประทานอาหารเย็นในเวลา 17.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็มีการมอบรางวัลการแข่งขัน Rally โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส) และหัวหน้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 23 มิถุนายน 2558 14:31 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2558 14:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 1 ถ้ำภูผาเพชร)

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัดโครงการ Happy Rally : Happy Family เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล (น้ำตกวังสายทอง) ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในคณะฯ และครอบครัวของบุคลากร โดยออกเดินทางในเวลาประมาณ 8.30 น. บรรยา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 23 มิถุนายน 2558 13:52 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2558 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (5) สรุปเหรียญนักกีฬาชาวทรัพย์

จากการที่มหาวิทยาลัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬา สกอ. นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 15 มิถุนายน 2558 15:03 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2558 15:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558 โดยมี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 12 มิถุนายน 2558 10:52 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2558 15:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) ปราสาทตาพรหม

หลังจากชมนครวัดและนครธม แล้วก็มีโอกาสชมปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างใน พ.ศ. 1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายราชมารดา เป็นปราสาทที่สวยงาม ชมปราสาทไม้สะปงเลี้อยหุ้มตัวปราสาท มีรูปร่างต่าง ๆ คล้ายพญานาค ภาพปราสาทตาพรหม ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 25 พฤษภาคม 2558 15:52 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2558 15:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) นครวัด นครธม

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ได้มีโอกาสชมสิ่งมหัศจรรย์ของมวลมนุษยชาติ 1 ใน 7 ของโลก นครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด สร้างในปี พ.ศ. 1650 - 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ภาพอังกอร์วัด หรือ นครวัด เดินทางต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 25 พฤษภาคม 2558 15:42 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2558 15:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]