นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Runya
Ico64
ARUNYA THARANUWET
นักวิชาการพัสดุ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1366
ความเห็น: 1

ข่าวสารของทางราชการ

"เพราะชีวิตคือความอยากรู้ จึงต้องหาข่าว"

        การปฏิบัติงานด้านพัสดุ   จะมีกฏหมายและระเบียบต่างๆ ที่ นำเข้ามาสู่กระบวนการทำงาน ถึง 8  ฉบับ ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

     ครั้งนี้จะมาพูดถึง กฏหมายและระเบียบ 1 ใน 8 ฉบับ ซึ่งเป็นสนใจและอยากรู้ ของผู้สนใจ และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

     โดยทางราชการได้กำหนดกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งเป็นกฏหมายที่ให้สิทธิกับประชาชนในการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ  เป็นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ดังนี้

     "ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ"  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศสอบราคา และประกาศประกวดราคา รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานรัฐ 

     "โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการ จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลื่อกและราคา  และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของผู้สนใจ /ประชาชน/และผู้ที่เกี่ยวข้อง"   

      ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแบบฟอร์ม สขร.ที่กำหนด ในหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างนั้น

     ในกระบวนการบริหารงานพัสดุ มีข้อกำหนดในกฏหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องนำไปปฏิบัติให้ครบถ้วน ซึ่งจะได้สรรหา..นำมาฝาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในครั้งหน้า อีกค่ะ

          

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2556 15:22 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2556 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
jindarath.b [IP: 192.168.37.177]
01 August 2013 09:12
#91184

จะติดตามตอนต่อไปค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ