นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1068
comment: 0

บันทึกช่วยจำ PLC3

The Fifthe Discipline by Peter Senge

1. Personal Mastery การเรียนรู้ในฐานะปัจเจกบุคคล ระบุให้ได้ว่า 1) อะไรสำคัญสำหรับเรา และ 2) เรียนรู้บนพื้นฐานของความเป็นจริง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ให้เรามุ่งไปที่วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายของเราก่อนที่จะมุ่งไปที่ปัญหา และทุ่มเทกับเป้าหมายของเรา และหลีกเลี่ยงการไปทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือไม่ต้องการ

2. Mental Models ความพร้อมที่จะเรียนรู้ learn, relearn, unlearn ปรับกรอบความคิดด้านการเรียนรู้

3. Shared Vision มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน - บุคลากรต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกับองค์กร ถ้าองค์กรใด

4. Team Learning

5.    System Thinking การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นส่วนสำคัญที่สุด ถ้าเราไม่มีระบบคิดที่ดี องค์ประกอบอื่น ๆ ก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

11 Laws of the fifth Discipline

1. Today's problems come from yesterday's solutions. 

2. The harder you push, the harder system pushes back. ให้คิดอย่างเป็นระบบ

3. Behavior grows better before it grows worse.

4. The easy way out usually leads back in.

5. The cure can be worse than the disease. วิธีการแก้ปัญหาง่าย ๆ แบบที่เราคุ้นเคย นอกจากอาจจะขาดประสิทธิภาพแล้ว ยังจะส่งผลเสียหายอย่างมากได้ในอนาคต การแก้ปัญหาทุกครั้ง ให้คิดวิธีการแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ

6. Faster is slower. โดยธรรมชาติ ระบบทุกอย่างมีอัตราการเติบโตในระดับที่เหมาะสมของตัวเอง ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเติบโตที่รวดเร็วมากกว่าปกติแล้ว สุดท้ายจะเกิดการชลอตัวลงในที่สุด

7. Cause and effect are not closely related in space and time. ให้เน้น Reality และ Relevance จะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ

8. Small chages can produce big results, but the areas of highest leverage are often the least obvious. ภายการเปลี่ยนแปลง ให้เราเรียนรู้จากโครงสร้างเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการให้ความสำคัญกับตัวเหตุการณ์ เรียนรู้จากเหตุผลเบื้องหลัง หรือที่มาของการเปลี่ยนแปลงว่า อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล อะไรเป็นกระบวนการ แทนที่จะไปดูที่สถานการณ์

9. You can have your cake and eat it too, but not all at once. 

10. Dividing the elephant in half does not produce two small elephants.

11. There is no blame.

อ่านเพิ่มเติม

แนวคิด Chira's Way

มี "ความรู้ knowledge" แต่ปราศจาก "วัฒนธรรมการเรียนรู้ learning culture" ก็จะไม่เกิด "องค์กรแห่งการเรียนรู้ learning organization" แต่ถ้ามี "วัฒนธรรมการเรียนรู้" ก็จะเกิด "องค์กรแห่งการเรียนรู้"

การจัดการความรู้ ที่สำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - learn, share, care

4 L's = learning , learning , learning , learning environment

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 August 2017 18:19 Modified: 24 August 2017 18:19 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.234.143.26
Message:  
Load Editor
   
Cancel or