นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 25 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนอยู่บ้าน:คอมมือสอง;ตอนที่สอง [C] 901 3
เรียนอยู่บ้าน:คอมมือสอง;ตอนที่หนึ่ง [C] 682 2
เมื่อต้องสอนอยู่บ้าน [C] 672 1
QA: เลิกเถอะ ถ้าไม่สามารถประกันคุณภาพกรรมการได้ 1455 0
CHE QA: ระบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ 1886 1
ปฏิรูปการศึกษา อยู่ในมือใคร อันตรายที่สุด ? 1480 1
Word 2010 : การเปลี่ยนสีฟอนต์ในสมการ 2448 0
บูเลียน ไม่ใช่ บูลีน (2) 1456 0
ฟินแลนด์:ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก 3210 7
สิทธิบัตร กับความเข้าใจผิด 2001 2
Graphic Driver: Update เมื่อไหร่ดี 1827 0
Word 2010 : การเขียนสมการด้วย Microsoft Equation 3.0 12045 4
Autodesk ให้ฟรีเพื่อการศึกษา 3002 1
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๓ "AutoCollage" 1701 0
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑.๑ "Academic Search Cont." 2695 3
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๒ "ICE" 1814 2
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑ "Academic Search" 1859 0
หลักสูตรใหม่ เทคโนโลยีพลังงาน ที่ ม.รังสิต 3882 2
บูเลียน ไม่ใช่ บูลีน 8855 0
การประชุมวิชาการ UN-CECAR ครั้งที่ 6 2336 0
ส.ค.ส. 2555 2203 0
ผมว่า การทำวิทยานิพนธ์ที่ดีนั้นต้องให้ประโยชน์ต่อสังคม 2612 2
ผมว่า การเรียนปริญญาโทนั้นไม่จำเป็น ... ๓ บทสรุป 3028 4
ผมว่า การเรียนปริญญาโทนั้นไม่จำเป็น ๒ 2552 2
ผมว่า การเรียนปริญญาโท นั้นไม่จำเป็น 2393 6