นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 25 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนอยู่บ้าน:คอมมือสอง;ตอนที่สอง 524 1
เรียนอยู่บ้าน:คอมมือสอง;ตอนที่หนึ่ง 360 0
เมื่อต้องสอนอยู่บ้าน 308 0
QA: เลิกเถอะ ถ้าไม่สามารถประกันคุณภาพกรรมการได้ 1165 0
CHE QA: ระบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ 1588 1
ปฏิรูปการศึกษา อยู่ในมือใคร อันตรายที่สุด ? 1199 1
Word 2010 : การเปลี่ยนสีฟอนต์ในสมการ 2096 0
บูเลียน ไม่ใช่ บูลีน (2) 1182 0
ฟินแลนด์:ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก 2900 6
สิทธิบัตร กับความเข้าใจผิด 1589 2
Graphic Driver: Update เมื่อไหร่ดี 1612 0
Word 2010 : การเขียนสมการด้วย Microsoft Equation 3.0 11262 4
Autodesk ให้ฟรีเพื่อการศึกษา 2715 1
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๓ "AutoCollage" 1450 0
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑.๑ "Academic Search Cont." 2375 3
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๒ "ICE" 1563 2
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑ "Academic Search" 1628 0
หลักสูตรใหม่ เทคโนโลยีพลังงาน ที่ ม.รังสิต 3610 2
บูเลียน ไม่ใช่ บูลีน 8554 0
การประชุมวิชาการ UN-CECAR ครั้งที่ 6 2077 0
ส.ค.ส. 2555 2004 0
ผมว่า การทำวิทยานิพนธ์ที่ดีนั้นต้องให้ประโยชน์ต่อสังคม 2450 2
ผมว่า การเรียนปริญญาโทนั้นไม่จำเป็น ... ๓ บทสรุป 2802 4
ผมว่า การเรียนปริญญาโทนั้นไม่จำเป็น ๒ 2345 2
ผมว่า การเรียนปริญญาโท นั้นไม่จำเป็น 2208 6