นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3808
ความเห็น: 1

ผู้ถูกติดตาม

ได้อ่านบันทึก สุดยอดของผู้ตรวจติดตามคุณภายในของศูนย์ฯจากน้องวาวา

          ได้อ่านบันทึก สุดยอดของผู้ตรวจติดตามคุณภายในของศูนย์ฯจากน้องวาวาแล้ว ชื่นชมบุคลากรของศูนย์ฯค่ะที่มีความสามารถและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้รักษาระบบไว้ได้  แต่ที่ลืมไม่ได้เมื่อมีผู้ตรวจติดตามก็ต้องมีผู้ถูกติดตาม (Auditee) หน้าที่ คือ ต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามอำนวยความสะดวกให้กับ Auditorในการตรวจติดตามให้ลุล่วง ผู้เขียนก็เป็นผู้ถูกติดตามในงานควบคุมเอกสารและข้อมูลในฐานะผู้ควบคุมเอกสาร

          เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การตรวจสอบ การอนุมัติ การแจกจ่าย การจัดเก็บ การทำลายเป็นต้น  เอกสารที่ต้องเตรียมให้Auditor คือ แฟ้มใบคำร้องฯ  ใบนำส่งเอกสาร บัญชีผู้ถือครองเอกสาร และเอกสารระบบคุณภาพที่ควบคุมอยู่ในระบบ มี QM,QP,WI, แบบฟอร์ม, เอกสารสนับสนุน,แผน,ซอฟต์แวร์ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องเป็นปัจจุบัน  ตัวอย่างเช่น ต้องการสุ่มตรวจใบคำร้องเอกสาร เลขที่10/55 เรื่องการขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเอกสาร Auditee ก็ต้องหาหลักฐานให้Auditor ดู  Auditor ก็ตรวจดูตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (QP) การควบคุมเอกสารและข้อมูล และ QP การควบคุมบันทึกคุณภาพ หากพบไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด (9001:2008 , ISO/IEC 17025 )ก็จะได้ข้อบกพร่อง (CAR) ก็ต้องแก้ไขตามระบบ ตัวอย่างใบคำร้องฯค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มิถุนายน 2555 16:44 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2555 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Kathi Noodee, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนค่ะ เพราะบุคลากรทุกคนเป็นตัวขับเคลื่อนให้ระบบคุณภาพบรรลุเป้าหมาย อย่าน้อยใจน่า DW

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.132.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ