นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1238
ความเห็น: 0

การแยกวิธีปฏิบัติงานของ wet lab

กลุ่มที่มีรายชื่อด้วยกันของแต่ละ Wet Lab ออกเป็น 1 WI

สาเหตุ วิธีปฏิบัติงาน  WI-RES-Wet lab -001 ของรายการทดสอบประเภท Wet lab ทั้งหมด 21 วิธีปฏิบัติงาน อยู่รวมกัน ใน 1 WI

ปัญหา   ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์และฝ่ายประกัน คือในการยื่นแก้เอกสารแต่ละครั้งจะเป็นการแก้วิธีปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งใน 21 วิธี แต่ต้องแก้ใหม่หมดทั้งฉบับทำให้เปลืองกระดาษโดยใช่เหตุ และสับสนในการเซ็นชื่อมือหลักรองใน มีรายชื่อนักวิทยาศาสตร์รับผิดชอบรายการ Wet-Lab 10 คน แต่วิธีที่ต้องแก้มีผู้เกี่ยวของแค่ 3 คน เป็นต้น 

 

วิธีแก้    ให้แยก วิธีปฏิบัติงานตามกลุ่ม การมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแก่นักวิทยาศาสตร์วิศวกรและช่าง  กลุ่มที่มีรายชื่อด้วยกันของแต่ละ Wet Lab ออกเป็น 1 WI เช่น กลุ่มทดสอบน้ำ มีประมาณ 18 รายการทดสอบแยกออกเป็น 1 WI  หรือ กลุ่มรายการทดสอบ ค่าสปอนนิฟิเคชั่น มี 1 รายการ ซึ่งเมื่อแยกแล้วจะได้ WI ได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เวียงชัย โสวลักษณ์ ศิริรัตน์ WI-RES-Wet Lab-001

กลุ่มที่ 2  พิมพ์พิมล วชิราภรณ์ สาธิดา WI-RES-Wet Lab-002 (ค่าสปอน)

กลุ่มที่ 3  ศิริวรรณ สาธิดา ครองขวัญ WI-RES-Wet Lab-003 (ค่ากรด/กรดอิสระ)

กลุ่มที่ 4  พิมพ์พิมล ทรงสุดา สาธิดา WI-RES-Wet Lab-004 (ค่าไอโอดีน)

กลุ่มที่ 5  โสวลักษณ์ พิมพ์พิมล ศิริวรรณ ครองขวัญ WI-RES-Wet Lab-005(ไขมันทั้งหมด)

กลุ่มที่ 6  โสวลักษณ์ เวียงชัย ปัทมา  WI-RES-Wet Lab-006 (ความหนาแน่น)

กลุ่มที่ 7  ศิริวรรณ ศักดิ์ชัยบดี  WI-RES-Wet Lab-007(กากถ่าน)

กลุ่มที่ 8  ศักดิ์ชัยบดี โสวลักษณ์ WI-RES-Wet Lab-008 (เถ้าซัลเฟต)

กลุ่มที่ 9  โสวลักษณ์  ศิริรัตน์ WI-RES-Wet Lab-009 (สิ่งปนเปื้อน)

กลุ่มที่ 10 พจชนาถ    WI-RES-Wet Lab-010 (เลือด)

กลุ่มที่ 11 พจชนาถ ทรงพล WI-RES-Wet Lab-011 (Aflatoxin)

กลุ่มที่ 12 วชิราภรณ์  WI-RES-Wet Lab-012 (Humic acid)

กลุ่มที่ 13 วชิราภรณ์  ครองขวัญ WI-RES-Wet Lab-013 (Air-dry loss)

นอกเหนือจากกลุ่มที่ 2-13 เป็นของกลุ่มที่ 1 ทั้งหมด

ขั้นตอน ในการยื่นใบคำร้องฯ

กลุ่มที่ 1 ให้ระบุขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร   กลุ่มที่2-13 ให้ระบุขอออกเอกสารใหม่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะค่ะ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กันยายน 2556 13:01 แก้ไข: 03 กันยายน 2556 13:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 Zenki, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ