นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1058
ความเห็น: 0

ชื่อเต็มใต้ลายเซ็นต์

หากมีลายเซ็นต์ให้เขียนชื่อเต็มไว้ด้วย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขอการรับรองในขอบเขตธุรกิจ 2 ระบบ คือ

1.ระบบคุณภาพ  ISO9001:2008 ขอบข่าย “การบริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์”

2.ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) คือ

- การให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง Optical Emission Spectrometer (OES)

- การให้บริการสอบเทียบ Piston pipette ( Piston pipette Calibration)

ซึ่งในการจัดทำเอกสารแต่ละครั้งผู้ยื่นใบคำร้องเรื่องเอกสาร (DAR)  จำเป็นต้องกรอกรายละเอียด ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสารและข้อมูล ส่งให้ผู้ควบคุมเอกสารเพื่อดำเนินการ ปัญหาที่เจอบ่อยๆ คือ มีแต่ลายเซ็นต์อย่างเดียว ในเอกสารที่ต้องจัดทำร่วมกันมากกว่า 1 คน  ทำให้เอกสารล่าช้าเพราะต้องไปค้นหาชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละรายการเครื่องมือทดสอบที่ได้รับมอบหมาย  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็ว ทางฝ่ายประกันคุณภาพ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ค่ะ

สำหรับผู้ร้องขอที่จะยื่นเอกสารในระบบคุณภาพ

1.หากมีลายเซ็นต์ให้เขียนชื่อเต็มไว้ด้วย

2.เขียนชื่ออย่างเดียวไม่ต้องมีลายเซ็นต์ก็ได้

ผู้ร้องขอสามารถเลือกปฏิบ้ติได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอบคุณค่ะ

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 November 2014 17:49 Modified: 06 November 2014 17:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 tiny apple, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.11.178
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ