นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 43 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การออกกำลังกายกับการลดไขมันในเลือด 1702 2
ดื่มน้ำถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่สมดุล 1655 4
ผลของการไม่มองสูง 1380 1
ความสุขในที่ทำงานอยู่ที่ีไหน 1552 5
กล้วยน้ำว้า..สาระพัดประโยชน์ 1854 0
ทำำไมต้องไปตลาดนัด 1961 8
ความรู้ที่อยู่รอบตัวเรา 1502 5
ของหวงของแม่ 3264 4
เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ถูกติดตาม 1463 0
ใจบริการ 1358 2
การปั่นจักรยานป้องกันข้อเข่าเสื่อม 4815 0
การติดต่อทางโทรศัพท์ 1626 1
การควบคุมเอกสาร ประเภทแบบฟอร์มและซอฟแวร์ 2452 1
การควบคุมเอกสารในระบบ Hard Copy ต่อ 1633 0
การควบคุมเอกสารในระบบ Hard Copy 2004 0
แม่กับลูก 1433 2
ผู้ถูกติดตาม 3306 1
การควบคุมเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2780 0
ลดข้อบกพร่อง 1513 0
ไม่รู้ต้องถามเพื่อความสบายใจ 1469 1
ของรักของหวงของผดา 3356 6
การป้องกันไขมันในเลือด 2982 1
ผู้ใช้ควรรู์ 1762 5
ใช้อ้อยต่างแปรง 1906 1
การคลายเคลียด 1570 0
เทคนิคการเติมพลังใจในชีวิตประจำวัน 2048 0
ประโยชน์ของทุเรียน 2244 5
ข้อดีของการออกกำลังกาย 1821 1
10 วิธีอัพเกรดตัวเอง 1694 2
นิทานสอนใจ:ชายชรากับลังเหล็ก 3041 3
หน่วยบริการชุมชน บิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า 1568 3
การออกกำลังกาย 7188 4
ภาษาอังกฤษวันละคำ 3673 4
ความสุขที่ได้ให้บริการ 1831 0
การจัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO IEC17025 4133 0
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 5598 1
CAR 024/54 2097 0
เอกสารล้าสมัย ณ.จุดปฏิบัติงาน CAR011/54 1800 2
AAR from Refreshing KM 1668 0
เอกสารคุณภาพ 9972 14
วันครู 1856 8
อาหารเช้าสำคัญอย่างไร 2598 9
การต้อนรับลูกค้า 8054 6