นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

fruity
Ico64
ละไม เรืองสม

ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 903
ความเห็น: 0

แนวทางที่ทำให้นักศึกษาเรียนหนังสือได้คะแนนดีดี

นักศึกษาที่เรียนอย่างตั้งใจ คะแนนก็ออกมาดี

แนวทางที่ทำให้นักศึกษาเรียนหนังสือได้ดี  และได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.00 ขึ้นไป ควรปฏิบัติดังนี้

  1. สแกนลายนิ้วมือทุกครั้งก่อนเข้าเรียนของแต่ละวิชา

  2. ต้องเข้าเรียนทุกคาบที่มีการเรียนการสอน  นอกจากมีอาการป่วยต้องมีใบลาและมีใบรับรองแพทย์มาแสดงให้อาจารย์ผู้สอนทราบ

  3. เมื่อสงสัยต้องตั้งคำถาม และปรึกษาอาจารย์ผู้สอน

  4. พยายามเกาะกลุ่มเรียน  เมื่อมีปัญหาเรื่องเรียนจะได้มีเพื่อนช่วยเป็นที่ปรึกษาอีกทางหนึ่ง

  5. หากนักศึกษาเข้าเรียนไม่ถึง 80%  ของวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  จะไม่มีสิทธิ์สอบกลางภาคหรือปลายภาคของวิชานั้น

  6. มีหนังสือที่ห้องสมุดภาควิชา  สามารถยืมหนังสือเรียนได้ 1 เล่มต่อ 1 สัปดาห์  โดยเขียนบัตรยืม และแจ้งภาควิชาทราบ (ยืมติดต่อกันได้ 2 ครั้ง หลังจากนั้นให้นักศึกษาคนอื่นที่ต้องการยืมหนังสือเล่มนั้นได้ยืมบ้าง)

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 November 2013 10:27 Modified: 25 November 2013 11:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 J, Ico24 คนธรรมดา, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.121.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ