นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

(4) การใช้ไม้ยมก "ๆ"

เวลาอ่านหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ การพิมพ์ไม้ยมก (ๆ) เห็นบางคนไม่วรรค บางคนวรรคข้างหลัง บางคนวรรคทั้งหน้าและหลัง แล้วที่ถูกต้องเป็นอย่างไร เลยไปค้นข้อมูลแล้วนำมาบันทึกไว้ใน Share.psu ดีกว่า หากคราวหน้าขี้หลงขี้ลืม จะได้กลับมาเปิดดูได้ ไม้ย... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 07 August 2012 16:14 Modified: 07 August 2012 16:17 [ Report Abuse ]

(3) กริ๊ง กริ๊ง โทรไปแล้วไม่มีคนรับสาย

เมื่อได้อ่านบันทึกของคุณมอนลี่ เรื่อง"กริ๊ง กริ๊ง เสียงจากเครื่องของใคร?" http://share.psu.ac.th/blog/mali-km/23858 แล้วดีมาก เป็นประโยชน์ต่อผู้ติดต่องานและได้รู้วิธีโอนสายเบอร์เพื่อนร่วมงานมาที่เครื่องของเราด้วย ขอบคุณเจ้าแม่แชร์คณะฯค่... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 30 May 2012 22:09 Modified: 31 May 2012 09:08 [ Report Abuse ]

(5) ระบบ E-doc ลดกระดาษได้จริง

ตามบันทึก เรื่อง การจัดการ E-doc ของภาควิชาธรณีศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 http://share.psu.ac.th/blog/ba-by/22739 นี้ท่านคณบดี (รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา) ได้ฝากให้ลองทำข้อมูลว่า ลดกระดาษลงอย่างไร เท่าไร นั้น จึงได้ดำเนินการ เก็บข้อ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 18 April 2012 17:08 Modified: 23 May 2012 14:54 [ Report Abuse ]

(0) เวียนอย่างไรให้ทั่วถึง

วันนี้ การบริหารจัดการงานธุรการภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติจะว่าด้วยเรื่อง "ทำอย่างไรให้เอกสารงานราชการหรือเรื่องเวียนต่าง ๆ ส่งถึงมือหรือถึงคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทั่วกัน" ในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสาร เอก... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 24 March 2012 16:00 Modified: 23 May 2012 15:18 [ Report Abuse ]

(3) ผู้ลงนามแทนหัวหน้าภาควิชา

การพิมพ์ตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือราชการของภาควิชาฯซึ่งก็คือ หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์ นั้น เมื่อเริ่มมาทำงานที่ภาควิชาฯ ตอนแรก ๆ จะสับสน จึงได้สอบถามไปยังผู้รู้ จึงได้ความกระจ่างว่า 1. การรักษาราชการแทนใช้ในกรณีที่หัวหน้าภาควิชาฯไม่... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 07 March 2012 17:58 Modified: 23 May 2012 15:25 [ Report Abuse ]

(3) การจัดการ E-Doc ของภาควิชาธรณีศาสตร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำโปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า E-doc ให้กับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการรับ-ส่งด้วยกระดาษ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดงบประมาณใน... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 22 Febuary 2012 19:33 Modified: 06 July 2013 16:35 [ Report Abuse ]

(1) ขอดอกพิกุลสักนิด

กริ๊ง กริ๊ง สวัสดีค่ะ ภาควิชาธรณีศาสตร์ค่ะ นี่คือเสียงหวาน ๆ จาก"น้องซูซี่"เมื่อรับโทรศัพท์ที่ภาควิชาฯ จำได้ว่ามีคนเขียนเรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการรับโทรศัพท์ไปแล้วน่าจะหลายครั้ง แต่แม้กระนั้นก็ยังประสบพบเจอบางหน่วยงาน เมื่อโทรไปแล้ว พบว่า Baby ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 21 December 2011 16:51 Modified: 23 May 2012 15:28 [ Report Abuse ]